ЗВІТ керівника за 2021-2022 навчальний рік

09.Сер.2022
ЗВІТ керівника за 2021-2022 навчальний рік

ЗВІТ
завідувача закладу дошкільної освіти №3
м.Житомира
за 2021-2022 навчальний рік
Лопатюк Наталії Володимирівни

Закінчився ще один навчальний рік і ми підводимо підсумки роботи колективу дошкільного навчального закладу. Цей рік виявився важким. Несправедлива війна увійшла в життя кожного з нас, кожного українця та завдала багато горя, болю, сліз. Але життя продовжується.
На виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.01 р., п.3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних навчальних закладів», Положення про дошкільний навчальний заклад та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у ЗДО №3, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Лопатюк Наталія Володимирівна, завідувач закладу дошкільної освіти № 3 Житомирської міської територіальної громади, освіта повна вища, педстаж 36 років, звітую про основні напрямки своєї діяльності у 2021– 2022 навчальному році.
На сьогоднішній день, завдання сучасного управлінця донести до кожного з вас, що сучасний дитячий садок – це не «камера зберігання», де діти харчуються і де за ними доглядають. Дитячий садок – це перша і дуже важлива сходинка в освіті.
Змінюються умови життя і вимоги школи до умінь майбутніх першокласників. Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її можна, на наш погляд, тільки пред’являючи єдині вимоги з боку батьків та вихователів.
Такі заходи як ці публічні слухання, спільні свята і дозвілля допомагають нам стати єдиною командою в нашій нелегкій справі.
    Мета :
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

    Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
– Конституції України
– Закону України «Про освіту»
– Закону України «Про дошкільну освіту»
– «Положення про дошкільний навчальний заклад»
– Базового компоненту дошкільної освіти України
– Закону України «Про охорону праці»
– Кодексу цивільного захисту України
– Закону України «Про дорожній рух»
– Закону України «Про відпустки»
– Закону України «Про мови»
– Закону України «Про цивільну оборону»
– Кодексу «Про працю»
– освітньої програми «Українське дошкілля»
А також, відповідно власного Статуту, річного плану роботи.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти; цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації; максимальна реалізація здібностей і потенціальних можливостей дошкільників; формування необхідних життєвих навичок, готовності продовжувати освіту, зміцнення здоров’я, забезпечення соціально-психологічної реабілітації шляхом спеціально організованого освітнього процесу в комплексі з проведенням профілактично – оздоровчої роботи.

    1.Загальна характеристика
Заклад дошкільної освіти № 3 розпочав свою роботу у 1965 році. І ось протягом 57 років заклад дошкільної освіти гостинно відчиняє свої двері для маленьких громадян нашої Батьківщини. У нашому ЗДО №3 все зроблено так, щоб малятам було затишно, цікаво, весело. ЗДО – це їхній другий дім, і зусилля усіх працівників нашого закладу направлені на створення комфортних та безпечних умов для забезпечення реалізації прав дитини на розвиток творчих здібностей, реалізацію потенційних можливостей дошкільника.
Групові приміщення закладу мають сучасний інтер’єр.
Розвивальне середовище закладу дошкільної освіти організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення :
• Музично-спортивна зала;
• Медичний кабінет;
• Методичний кабінет;
• Прогулянкові майданчики для 3 вікових груп
• Спортивний майданчик

    2.Склад вихованців :
За проектною потужністю заклад дошкільної освіти розраховано на 61 місце для дітей від 2-х до 6(7) років. Групи комплектувалися переважно у серпні згідно черги дітей .
У 2021-2022 навчальному році укомплектовано 3 вікові групи:
• Група раннього віку
• Середня група
• Старша група
З вересня 2021 року заклад відвідувало 72 дитини. З січня 2022 року заклад дошкільної освіти відвідує 79 дітей.
Відвідування дітьми закладу є показником не тільки стану здоров’я дітей, але, на жаль, і вимушеною самоізоляцією вихованців під час хвороби членів сім’ї на COVID-19. Причинами тривалих пропусків також є: перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ЗДО, побоювання батьків відвідувати садок під час карантину.
Групи комплектуються за віковими ознаками. Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється згідно черги на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що вона може відвідувати заклад дошкільної освіти, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, ксерокопії свідоцтва про народження дитини, довідки про реєстрацію місця проживання дитини.
З метою забезпечення дошкільною освітою дітей, які не відвідують заклад, проводиться щорічний їх облік, де чітко вказуються форми здобуття дошкільної освіти.
Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робітників, підприємців, службовців та не працюючих.
    3.Кадрове забеспечення:
Організацію освітньої діяльності у закладі дошкільної освіти забезпечують 24 працівники
• обслуговуючого персоналу – 13
• медичний працівник – 1;
• педагогів – 10, в тому числі :
• завідувач -1,
• вихователь-методист, практичний психолог – 1,
• музичний керівник – 1,
• соціальний педагог, інструктор з фізичної культури -1,
• вихователів – 6
З них мають повну вищу освіту – 9, базову освіту – 1.
Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:
• «спеціаліст вищої категорії» – 3 педагогів;
• «спеціаліст першої категорії» – 1 педагог;
• 9 розряд-1 педагог
• «спеціаліст другої категорії» – 4 педагоги;
• «спеціаліст» -1 педагог.

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО.
Курси підвищення кваліфікації успішно пройшли в 2021/2022 навчальному році 2 педагога дистанційно при КЗ «Житомирський ОІППО» та отримали посвідчення.
Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного.
В закладі створені для працівників усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

    4.Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітньої діяльності у навчальному закладі

Упродовж 2021-2022 навчального року керівництво роботою закладу дошкільної освіти (далі ЗДО) здійснювалося завідувачем закладу відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці», «Про цивільну оборону», «Про відпустки», Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового компоненту дошкільної освіти та інших нормативно-правових актів.
Як завідувач, у своїй діяльності я керувалась Статутом закладу дошкільної освіти № 4, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача , законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ЗДО. Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.
Адміністрація та колектив ЗДО створюють належні умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців.
Тому в ЗДО створені якнайкращі умови для утвердження відкритої та прозорої, демократичної системи управління ЗДО, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності, що базується на принципах корпоративної культури і взаємоповаги, позитивної мотивації.
Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та Планом роботи на 2021/2022 навчальний рік, завідувач та педагогічний колектив зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи закладу дошкільної освіти за попередній навчальний рік, а саме:
– формувати ціннісне ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку на засадах оздоровчої спрямованості освітнього процесу та використання сучасних інноваційних оздоровчих технологій;
-продовжувати роботи з підвищення якості дошкільної освіти через застосування мультисенсорного підходу до організації освітнього процесу під час різних видів діяльності вихованців ;
– підвищувати рівень інноваційної компетентності педагогів з метою реалізації завдань інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку шляхом комплексного впровадження інноваційних і проєктних технологій, сучасних підходів у освітній процес, інтерактивних форм роботи;
– забезпечувати всесторонню взаємодію педагогів, дітей та їх батьків у процесі освітньо-виховної діяльності з метою різнобічного розвитку дітей дошкільного віку;
– активно залучати органи самоврядування (батьківські комітети ЗДО, груп) до вирішення освітніх та адміністративно-господарських питань з метою удосконалення діяльності й розвитку ЗДО;
-зміцнювати матеріально-технічну, навчально-дидактичну базу, конструювати сучасний і єдиний розвивальний простір в ЗДО.
У навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, організацію роботи з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, дотримання вимог режиму в ЗДО. Під час проведення педрад, семінарів-практикумів, проблемних семінарів, використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи, майстер-клас, брей-ринг і т.д. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень та практичної підготовки вихователів відповідно до сучасних наукових досягнень з урахуванням нових підходів до виховання та навчання дошкільників, а також сприяло збільшенню самооцінки.
Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Рівень засвоєння вимог освітньої програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу у цілому. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню програми «Українське дошкілля» рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.
Упродовж року спільно з батьками проводилася активна робота з удосконалення предметно-ігрового розвивального середовища. Хочеться відмітити, що предметно-ігрове середовище стало більш досконалим, змістовно-насиченим й відповідає вимогам часу завдяки єдиному інноваційному підходу у побудові розвивального простору як складової якості дошкільної освіти.
Моніторинг оснащення показав, що його наповнюваність зросла на 15%. Групові осередки набули нового змісту та формату, стали значно безпечнішими, багатофункціональними і готовими для трансформації. З метою дотримання фізичної дистанції, освітніх потреб та інтересів вихованців ігровий простір був організований у вигляді осередків діяльності. Це дало можливість забезпечити основні види діяльності дітей, уникаючи скупчення та надаючи перевагу індивідуальним, індивідуально-груповим формам роботи, інтерактивним формам організації: самостійній роботі, роботі у парах і малих групах. Вихованцям доступні всі функціональні елементи простору , що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності , прояву творчості , креативності .
Всі групи поповнились сучасними бізібордами , різноманітними тактильними ковриками , лепбуками завдяки творчій роботі педагогів у співпраці з батьками.
З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу організовано сучасний сайт нашого закладу , де висвітлюється вся інформація відповідно до Закону України «Про освіту» Стаття 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти». Упродовж навчального року мною висвітлюється інформація про роботу закладу та життя вихованців в ЗДО, цікаві моменти життя нашого садочка в соціальній мережі «Фейсбук», «Вайбер».

    5. Пріоритетні напрямки діяльності ЗДО
Пріоритетними напрямками роботи колективу у 2021/2022 навчальному році вважати:
• забезпечення безумовного виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в умовах закладу дошкільної освіти та формування основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки в умовах адаптивного карантину та пост- карантинного періоду;
• створення змінного навчально – ігрового середовища на ігрових та спортивних майданчиках, його модернізація, оновлення та осучаснення у відповідності до Примірного переліку;
• активна співпраця із закладами загальної середньої освіти з метою забезпечення наступності навчання та виховання дітей за вимогами Нової української школи;
• удосконалення мовленнєвої компетентності дошкільників через взаємозв’язок мовленнєво – ігрової діяльності та спілкування.
• удосконалення форм та методів освітньої діяльності, шляхом активізації використання інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання із застосуванням мультимедійних систем, лего-конструкторів, сучасної сенсорної дидактики, розвиваючих ігор тощо;
• удосконалення роботу з екологічного виховання шляхом використання в роботі з дітьми науково – дослідницької та проектної діяльності.

Пріоритетні завдання у 2021 -2022 навчальному році
• Забезпечити роботу закладу дошкільної освіти за новим державним стандартом та Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти, з метою надання якісних освітніх послуг.
• Продовжити роботу по створенню сучасного предметно – ігрового середовища, сприятливого для комфортної інтеграції дошкільника до Нової української школи та реалізації індивідуального творчого потенціалу кожної дитини.
• Удосконалювати мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку через використання наочного моделювання та мнемотехніки, з метою збагачення активного словникового запасу у дошкільників, підвищення мовленнєвої активності дітей.
• Продовжити роботу по удосконаленню екологічного виховання, використовуючи елементи сталого розвитку, інноваційні технології та мультимедійні системи.
    6.Методична робота.
Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Освітній процес в ЗДО будувався на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України . В умовах варіативності програмних документів педагогічний колектив працював за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» у всіх вікових групах, шляхом реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти.
Методична робота закладу в навчальному році була спрямована на забезпечення науково-методичного та психологічного супроводу реалізації актуальних завдань освіти; упровадження нових освітніх технологій та систем; сприяння розвитку професійної компетентності педагогічних працівників та оволодіння сучаними освітніми методиками, навичками їх використаня; підвищення якості дошкільної освіти; організації методичного навчання педагогів в режимі online та дистанційного навчання.
Обмін інформацією, надання консультативної допомоги батькам упродовж карантину проводилися завдяки мобільним додаткам Messenger, Viber-групах, Fecebook, електронним поштам, скап-дзвінкам, веб-сайту ЗДО тощо.
Методичною службою ЗДО проводилася систематична, послідовна робота з педагогічними працівниками, направлена на підвищення рівня обізнаності у питанні реалізації діяльнісного підходу до виховання та навчання шляхом використання інноваційних технологій з метою формування життєво компетентної особистості; формування знань, умінь, навичок дошкільників відповідно до їх вікових особливостей та вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», яку було обрано колективом для реалізації програмно-методичного забезпечення освітнього процесу. Впродовж 2021-2022 навчального року методична робота була спрямована на: методичній, дидактичній, психологічній, етичній та виховній підготовці педагогічних кадрів і надання методичної допомоги педагогічним працівникам .
Соціально-педагогічна компетентність педагогів закладу з окреслених питань підвищувалася завдяки використанню таких форм методичної роботи, як – педагогічна рада, педагогічна година, творча група, колективний перегляд, консультація, семінар-практикум, проблемний семінар, тренінг , методичний діалог, брейн-ринг, майстер-клас, круглий стіл, ділова гра, квести,; конкурси-огляди, конкурси, виставки малюнку, поробок, наставництво, бесіди, самоосвіта, атестація, курси підвищення кваліфікації, засідання ініціативних груп , які перш за все вчили вихователів організовувати самостійну пошукову роботу з метою розв’язання певної проблеми, відкрито обмінюватися думками, діяти разом, поважати та прислухатися до думки інших, аналізувати конкретні ситуації, приймати необхідні рішення.
Форма планування осітньо-виховного процесу- було обрано планування за режимними моментами. Було здійснене забезпечення освітньо-виховного процесу методичною базою (примірники програми на кожну групу, методичні посібники, наочність).
В закладі дошкільної освіти протягом року було проведено три педради, роботу яких було спрямовано на вирішення питань з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей вихованців. На педрадах були вивчені та обговорені теоретичні та практичні питання:
  1. Тематично – настановча
«Про завдання діяльності педагогічного коллективу на 2021- 2022 навчальний рік»
  1. Тематична педрада
“Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації”
  1. Тематична педрада
«Розвиток екологічної свідомості дошкільників. Формування сталих світоглядів орієнтирів особистості»
  1. Підсумкова педрада
«Компетентний дошкільник на порозі НУШ»
  семінари-практикуми:
– «Прийоми мнемотехніки в освітньому процесі закладів дошкільної освіти»
– “Впровадження програми для сталого розвитку в закладі дошкільної освіти”,
Різносторонньо працювати над пріоритетними завданнями допомогли і колективні перегляди занять та режимних моментів, свят та розваг, консультації, педгодини, конкурси, виставки, конкурси, в яких активну участь прийняли педагоги , вихованці та їх батьки. Відповідально педагоги віднеслись до відкритих і підсумкових занять, під час яких показали високий рівень знань в області педагогіки, практичної психології; володіння сучасними методиками і технологіями навчання і виховання дошкільнят та для реалізації цих завдань підготували і використали різноманітний, естетичний, дидактичний, і цікавий для дошкільників матеріал.
Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:
– карантинні обмеження;
– не виконання всіх спланованих заходів через введення військового стану в Україні;
– оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо.
Особливостями використання сучасних мнемотехнічних тренажерів для образного засвоєння інформації дітей педагоги поділились під час педради “Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації”. Особливої уваги заслуговує досвід вихователів середньої групи – Поліщук О.М. та Олексієнко І.В., які використовують мнемо таблиці для закріплення вже вивченого вірша, складання описової розповіді чи розучування казок, що дає змогу здійснювати диференціацію та індивідуалізацію навчання. Вдалий добір дидактичного матеріалу і доцільне використання його на заняттях полегшує дітям пізнання дійсності, сприяє засвоєнню матеріалу та розвитку мовленнєвої активності. Діти з цікавістю сприймають предмети-замінники та використовують їх у своїй грі. Це активно сприяє розвитку уяви та мовленнєвих здібностей.
Таким чином, на педрадах розглядались питання, які були актуальними щодо розв’язання основних завдань закладу дошкільної освіти на поточний начальний рік і форми проведення педрад вибирались так, щоб забезпечити максимальну активність педагогів. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педагогічного процесу, підвищенню ефективності праці педагогів. Слід відмітити, що педагоги, які приймали активну участь у підготовці та роботі педагогічних рад, ретельно вивчали заплановані питання, готували змістовні виступи, вносили актуальні пропозиції. Рішення педрад трималось на контролі. На жаль, питання третьої та четвертої педради залишилися не розв’язаними в зв’язку з початком війни 24 лютого та призупиненням освітнього процесу.
Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів відповідно до поставлених завдань на навчальний рік. Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи мультимедійні презентації, авторські сценарії, посібники та дидактичний матеріал, що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога. На високому методичному рівні були проведені такі види організованої діяльності:
  Колективні перегляди занять :
– «Розвиток мовлення з використанням мнемотехнічних прийомів» (Тарасюк Г.С., Поліщук О.М.)
– Інтегроване заняття з використанням інноваційних технологій патріотичного спрямування «Мій день – моє місто» (Шунь Ю.В.)
– Спортивне свято «Подорож країною Здоров’я» (Марченко І.О.)
Семінари-практикуми, що проводились в закладі освіти , дали змогу поповнити знання педагогів про прийоми і методи мнемотехніки для використання корекційно-розвиткової роботи. Із запланованих двох семінарів, відбувся лише один, з причини військових дій.
В ЗДО було проведено ряд тематичних тижнів і днів, до яких було розроблено та проведено ряд заходів (групових і колективних з дошкільниками і педагогами закладу). Для вдосконалення теоретичної і практичної підготовки вихователів відповідно до сучасних наукових досягнень з урахуванням нових підходів до виховання та навчання дошкільників проведені такі форми роботи:
• Система навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції
• Проведено психолого – педагогічні консиліуми «Адаптація дітей раннього та молодшого віку до умов ДНЗ»,
• З метою підвищення у педагогів мотивації до отримання знань, умінь і навичок у галузі технічних, програмних засобів й інформації практичним психологом Суходольською Г.А. були розроблені та проведені засідання Школи з навчання роботи з ІКТ. Це дало можливість педагогам бути сучасними, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності.
• З метою профілактики емоційного вигорання педагогів, психологічного супроводу педагогів практичним психологом Суходольською Г.А. проведено заняття педагогічного всеобучу.
Для педагогів були підготовлені та проведені консультації:
• Період раннього дитинства: «Перші кроки в дитсадку. Адаптація»
• «Мнемотехніка для всебічного розвитку дошкільника»
• «Правова абетка»
• Психолого-педагогічний супровід дітей в ситуації воєнного конфлікту
• Круглий стіл «Використання прийомів мнемотехніки в пізнавально-мовленнєвому розвитку дошкільників»
• Сім’я та дошкільний заклад як осередок збереження і зміцнення здоров’я у суспільстві
• Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами театралізованої діяльності
• Коучинг для педагогів «Пріоритетні напрями національно-патріотичного виховання дошкільників»
• «Використання народної казки в музичному вихованні дошкільнят»
• Самоменеджмент вихователя — запорука успішної освітньої діяльності ЗДО
• Організація загартування влітку – запорука успішної оздоровчої роботи
• БЖД в літній період:тепловий, сонячний напад; обережно: гриби та ягоди; комахи та тварини; дорожній травматизм
Бесіди для вихователів: «Педикульоз і його профілактика», «Організація рухового режиму», «Профілактика інфекційних захворювань», «Загартовування дітей», «Профілактика кору», «Режим та періодичність провітрювання», «Дотримання карантинних правил», «Профілактика інфікування та поширення корона вірусу», «Адаптація дітей до умов дошкільного закладу», «Роль гігієнічного виховання дітей»
Кожний теоретичний захід було закріплено практично.

Педагоги приймали активну участь у онлайн конференціях, семінарах, вебінарах .
Протягом року педагоги творчо і креативно працювали. Поповненнювали дидактичний матеріал, брали участь у конкурсах, виставках, флешмобах, що спонукало їх у професійному зростанні .
Під час проведення різних видів контролю освітньо-виховного процесу було проаналізовано планування освітньо-виховної роботи педагогів. Аналіз показав, що такі його принципи, як актуальність, конкретність, динамічність, об’єктивність , дотримуються. Перспективне і календарне планування відповідає вимогам.
Результативність роботи педагогічного колективу простежується через успішність та готовність дітей до шкільного навчання випускників ЗДО. Кінцевою метою роботи педагогічного колективу закладу дошкільної освіти є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати мети, правильно будувати своє життя. Особливо велику увагу приділялось якісній підготовці дітей до школи, бо наші випускники – це наша марка, наше обличчя успіху.
Протягом навчального року всі педагоги займались самоосвітою: це читання корисних статей у фахових електронних виданнях, ознайомлювалися з матеріалами у групах на фейсбуці та готували консультації та презентації для батьків. Підвищували кваліфікацію, переглядаючи професійні вебінари на сайтах Всеосвіта та СУТО на цифровому видавництві МЦФЕР, про що свідчать сертифікати.
Вихователь-методист Суходольська Ганна Анатоліівна протягом року була наставником, допомагала педагогам оволодіти новими знаннями, навичками, способами діяльності, формувала здатність переносити їх на практику, як консультант, організовувала розвиток професійних інтересів педагогічних працівників, підтримувала прогресивні педагогічні ідеї.
З січня 2022 року педагогічним колективом приділялась увага запровадженню ECERS – внутрішньої системи забезпечення якості освіти. На педагогічній раді з означеного питання ознайомилися з Типовим положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗДО, моніторинг та оцінювання якості освіти у ЗДО. Затвердили Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, визначили мету й завдання її впровадження та принципи, на яких вона будується.
В січні 2021 року затверджена нова редакція Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи. Тому на часі методичної служби є робота з педагогами щодо досконалого оволодіння змісту та організації освітнього процесу з дошкільниками на виконання Стандарту дошкільної освіти.
Для відстеження результативності роботи з дітьми проведено моніторинг сформованості компетентної особистості дитини, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. Це дало змогу систематично відслідковувати як реальні успіхи дитини, так і потенційні, які окреслюють коло необхідних навчальних та виховних дій.
Моніторинг рівня засвоєння вимог програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми «Українське дошкілля» зроблено висновок щодо загальної компетентності дошкільників, про те, що протягом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігається найбільш високі результати, що відображаються у значному збільшенні кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності, що свідчить про ефективність освітньо-виховного процесу в групах. Цього року, в зв’язку із введенням військового стану та припиненням освітнього процесу, моніторинг рівня знань дітей був проведений лише на початку року.

Результати моніторингу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

Освітній напрям
Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Висновки
в д с н в д с н в д с н в д с н в д с н в д с н в д с н в д с н
3 22 4 21 8 1 17 11 18 10 1 1 28 3 25 1 10 18 1 5 119 76 3

В результаті проведення моніторингу на початку року ми бачимо, що в старшій групі переважає достатній рівень знань дітей. Високий рівень мають діти за освітнім напрямом «Гра дитини» (28 чол) та «Особистість дитини». Найнижчий показник за напрямом «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (25 чол) та «Мовлення дитини» (18 чол)
Середній рівень засвоєння по групі: 72,5%
Результати моніторингу рівня розвитку дітей середнього дошкільного віку

 

Освітній напрям

Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Висновки
в д с н в д с н в д с н в д с н в д с н в д с н в д с н в д с н
1 4 18 2 3 20 2 2 8 14 1 2 15 7 1 2 14 9 1 8 14 1 3 5 14 3 11 57 96 10

В результаті проведення моніторингу ми бачимо, що в середній групі переважає середній рівень засвоєння знань у дітей. Високий рівень мають діти за освітнім напрямом «Дитина у світі культури» та «Гра дитини». Найнижчий показник за освітнім напрямом «Мовлення дитини».
Середній рівень засвоєння по групі: 62%
Підводячи підсумок можна сказати, що переважна більшість дітей мають належний рівень розвитку, є достатньо соціалізованими.
Головною метою роботи колективу закладу дошкільної освіти є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

    7.Якість реалізації освітніх програм
Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.
Все це розширює та поглиблює можливості розвитку особистості дитини та реалізуються пріоритетні напрямки в діяльності закладу дошкільної освіти. У 2021-2022 навчальному році у другій половині дня велась гурткова робота.

 

№ з/п Назва гуртка Керівник
1 «Допитливі природолюби» (екологічний)  (для дітей старшої  групи) Шунь Юлія Володимирівна
2 «Казкова мозаїка» (театральний) (для дітей молодшої  групи) Поліщук Оксана Миколаївна

 

Всього гуртковою роботою охоплено 53 дітей.

    8.Забезпечення організації харчування
та медичного обслуговування дітей та педагогічних працівників
Змістовно та ефективно проводилась медична робота під керівництвом сестри медичної старшої Андрусенко А.В.
Медичною сестрою здійснювався систематичний контроль за станом фізичного виховання, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічного , повітряного , рухового , світлового режимами, проведенням всіх фізкультурно-оздоровчих заходів, санітарно-освітньої роботи з персоналом та батьками ЗДО, контроль за методико – педагогічним навантаженням під час проведення занять з фізкультури. Інструктор з фізкультури Марченко І.О. ефективно впроваджує авторську методику Е.Вільчковського, використовує нетрадиційні методи оздоровлення, які впливають на формування у дітей позитивного ставлення до занять фізкультурою та спортом. За результатами постійного моніторингу стану здоров’я дітей у групах спостерігається позитивна динаміка росту і вагових показників, відзначається стійка нормалізація показників функціонального стану організму. Встановлено, що показники фізичної підготовленості дітей у порівнянні з початком року зросли, у дітей більшості груп високий та середній рівень підготовленості. В результаті впровадження інноваційних підходів до занять з фізичної культури, спеціальних профілактичних заходів, нетрадиційних методів оздоровлення відмічається значне покращення стану здоров’я у дітей, стимулюється діяльність внутрішніх органів, формується правильна постава, зміцнюються м’язи спини, плечового поясу, стопи.
Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.
Варто відзначити, що сестра медична старша здійснює строгий контроль за дотриманням усіма учасниками освітнього процесу протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). З батьками проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції на веб-сайті ЗДО, Viber-групах, завдяки іншим соціальним мережам, мобільним додаткам.
Вихователі проводили щоденний якісний патронаж дітей з обов’язковим вивченням їх епідоточення.
Дітей оточують кваліфікована сестра медична старша, педагоги, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.
Питання фізичного виховання, оздоровлення дітей, зниження захворюваності постійно знаходилися на контролі в адміністрації та сестри медичної старшої, розглядались на виробничій нараді, педагогічній раді.
Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. №298/227.
Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технології обробки продуктів, правил особистої гігієни! Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.
Аналіз стану харчування показав, що воно є якісним, безпечним, кращим у порівнянні минулим навчальним роком. На належному рівні ведеться ділова документація з харчування старшою медичною сестрою, завідувачем господарства, кухарем.
У ЗДО організовано систему постійно діючих процедур заснованих на принципах системи управління безпечністю харчових продуктів ( НАССР) операторами ринку на харчоблоці.
За організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв здійснювався систематичний контроль з боку адміністрації, сестри медичної старшої, комісії з організації харчування та збереження харчових продуктів, громадськості, держпродспоживслужбою. Проби готових страв знімались вчасно сестрою медичною старшою, яка є відповідальною за організацію харчування у ЗДО. Результати зняття проб готових страв своєчасно вносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарами технології приготування страв протягом року не зафіксовано. Протягом року режим харчування дітей не порушувався.
Сестрою медичною старшою проводиться щомісячний, щоквартальний та щорічний аналіз виконання норм повного переліку продуктів для своєчасного корегування.
З працівниками харчоблоків, завідувачем господарства, сестрою медичною старшою проведено семінар – залік щодо організації харчування, попередження спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей.
Ведеться контроль за якістю продукції та наявності сертифікатів якості на неї, радіологічного контролю. Аналіз виконання норм дозволяє зробити висновок, що харчування в закладі було раціональним, збалансованим, вітамінізованим.
У ЗДО харчуються діти пільгових категорій :
– діти із багатодітних сімей – 5 дітей – батьки сплачують 50% вартості за харчування
– діти з малозабезпечених сімей -0
– діти з числа внутрішньо переміщених осіб -1 -безкоштовно
– діти учасників бойових дій – 8 – безкоштовно

    9.Управлінська діяльність завідувача ЗДО
Безпосереднє керівництво ЗДО №3 протягом 21 року здійснює завідувач Лопатюк Наталія Володимирівна , педагог вищої категорії.
З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у закладі дошкільної освіти прийнято такі форми діяльності структур колегіального управління:
1. Батьківський комітет ЗДО та батьківські комітети груп
2. Профспілковий комітет
3. Педагогічна рада
4. Комісія для впровадження системи НАССР
5. Комісія по впровадженню внутрішньої системи забезпечення якості освіти
6. Загальні збори батьків та членів трудового колективу
7. Комісія з охорони праці
8. Пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача ЗДО поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:
1.Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису ;
2.Організація заходів з підтримки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;
3. Складання бюджетного запиту на 2021-2022 рік;
4. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні ;
5.Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу закладу дошкільної освіті, і тому у ЗДО є власний веб-сайт . Інформація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ЗДО, залучення батьків до життя їх дітей у закладі;
6.Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом.
Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило.
На особистому прийомі в директора було 18 осіб. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до закладу дошкільної освіти.
7.Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через , батьківський комітет ЗДО та батьківські збори.

    10.Соціальна активність закладу дошкільної освіти
Працівники закладу дошкільної освіти займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.
Упродовж 2021-2022 навчального року педагогічний колектив брав участь у :
• В Дні Єдності і заспівали гімн України (22.02.2022 року).
• Акція до Міжнародного дня осіб з інвалідністю «Навчи своє серце добру» (грудень 2022 року)
• Провели ІІІ «Всеукраїнське заняття доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин» (листопад 2021 року)
• Всеукраїнська виставка «Український сувенір»
• Виставка «Сучасна освіта Житомирщини – 2022».
Працівники закладу проявили чітку громадянську позицію під час війни: брали активну участь у волонтерській діяльності, а саме плели маскувальні сітки, готували їжу для військових, допомагали матеріально.

    11.Система роботи, щодо соціального захисту дитини
ЗДО №3 загального розвитку є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені в основних державних документах:
• Конституція України;
• Конвенція ООН про права дитини;
• Закон України «Про охорону дитинства»;
• Сімейний кодекс.
Для ведення цієї роботи в закладі працює соціальний педагог – Марченко І.О.
Щорічно на нараді при завідувачу звітує про наявність у ЗДО дітей різних пільгових категорій та про роботу , проведену з дітьми зазначених категорій.
На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 року, №1/9-811 « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ЗДО розроблені такі заходи:
• Надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;
• Формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;
• Створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

    12.Система роботи закладу щодо попередження травматизму
З урахуванням специфіки міста-розташування поблизу діючих об’єктів підвищеної небезпеки – котельня, тепломережі, автодороги, належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, протипожежної безпеки.
За звітний період випадків травмування дітей та працівників не зафіксовано.
З метою забезпечення безпечного перебування учасників освітнього процесу в закладі, адміністрацією закладу розроблено Заходи організації діяльності ЗДО у воєнний час, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників та дітей, а саме:
-«Інструкція з охорони праці для персоналу ЗДО № 3 в умовах воєнного стану»;
-«Інструкція з безпеки життєдіяльності для персоналу ЗДО № 3 у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві» ;
-«Інструкція з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти в ЗДО № 3 в умовах воєнного стану» ;
-Відпрацьовано алгоритм дії персоналу ЗДО у разі виникнення надзвичайної ситуації;
-Проведені об’єктові тренування та заняття які спрямовані на відпрацювання навичок евакуації та вивчення ризиків пов’язаних з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами та правилами поводження з ними, також облаштовано тимчасове сховище розміром 35 кв.м, яка розрахована на 35 осіб.

  13.Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Ми спостерігаємо, що в наше життя входить нове покоління батьків, які розуміють значення здорового способу життя, якісної освіти та виховання, які прагнуть забезпечити його для своїх дітей, батьки, які хочуть бути активними учасниками життєдіяльності дошкільного закладу. Тому керівництво закладу працює в тісній партнерській взаємодії з батьками вихованців, що є умовою забезпечення якості дошкільної освіти закладу.
Адміністрацією та педпрацівниками ЗДО, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Протягом року були організовані різні активні форми співпраці з батьками.
На засіданнях батьківського комітету розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садочку, розвиток матеріально-технічної бази, покращення розвивально-ігрового середовища та методично-дидактичного наповнення.
Налагоджено інформаційно-просвітницький простір для батьків (онлайн спілкування в закритих групах).
Крім цього батьки мали можливість брати участь у майстер-класах, тренінгах, виставках сезонної тематики, загальних заходах, благодійних акціях. Залучались також батьки до активної участі у проведенні різноманітних дитячих свят та розваг; флешмобів; трудових десантів . Один із основних принципів нашої роботи з батьками є: діалогічність спілкування, партнерство та відкритість, що дає можливість підвищити рівень поваги батьків до професії педагога-вихователя.
Заклад дошкільної освіти підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:
батьківські збори;
індивідуальні консультації;
клуб молодих батьків;
конкурси та виставки спільних дитячо – батьківських робіт:
• «Город на підвіконні»
• Великодня писанка
• Кращий куточок для батьків
• «Осіння казка»
• «Зимові фантазії”,
• «Моя іграшка на ялинку» (іграшки з різних матеріалів)
• «Права дитини»

    14.Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО
ЗДО є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.
Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису, сформованим міською радою. Фінансові асигнування на 2022 рік заплановано лише на захищені статті і лише частково на утримання дошкільного закладу.
Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами, з батьками. Вважаю, що батьки є основними замовниками та координаторами роботи дитячого садка. І керівник та працівники підзвітні, насамперед, саме їм.
Я, як керівник закладу, висловлюю особливу вдячність за активну співпрацю й партнерську взаємодію у справі розвитку ЗДО, забезпечення якісної освітньої діяльності, зміцнення та збереження матеріально-технічної бази усім учасникам освітнього процесу, батьківським комітетам ЗДО і груп.
Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей.
Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.
Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що заклад дошкільної освіти є другою домівкою для дошкільнят і ми прагнемо створити умови , де діти завжди зможуть отримувати любов і піклування, фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, надбати досвіт та знання, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.
Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.
Педагогічний колектив та колектив батьків – це єдиний спільний організм, об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю.
Хочу подякувати батьківському комітету та усім батькам за увагу, розуміння проблем дитячого садка, нагадати, що тричі на тиждень – по понеділкам, вівторкам, п’ятницям я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо.
Велика подяка батькам, які допомагали у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створювали затишок та комфорт для дітей. Завдяки нашій співпраці значно зріс імідж закладу, про що свідчать запити та інтереси батьків.
Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого закладу. Цьому сприяє власний сайт, інформація якого розрахована, в першу чергу, на батьків, як здобувачів дошкільної освіти, а також на колег зі всієї України. Цікаві рубрики, статті, фотогалереї, новини – все це сприяє відкритості ЗДО, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.
Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.
Педагогічний колектив та колектив батьків – це єдиний спільний організм, об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю.
Я, як завідувач закладу дошкільної освіти, взяла собі за правило, що разом з працівниками зробимо все можливе , щоб малята відчували себе затишно в садочку, могли пізнавати світ й росли здоровими. Цього вимагають від нас Закон України ” Про дошкільну освіту”, батьки і сьогодення.
«Ми не прагнемо стати кращими за інших,
ми намагаємося стати завтра кращими за нас сьогоднішніх»
Ми ще багато можемо розповісти Вам про себе… Ви спитаєте: «Невже у Вас все так добре? Невже немає ніяких проблем?» І ми Вам відповімо : «Авжеж є, як і в кожній родині. Але ми їх розв’язуємо, долаємо заради досягнення найвищої мети – розвитку творчої особистості дитини, вихованню гідного громадянина України».
Хочете переконатися в цьому?
Приходьте до нас, приводьте своїх діточок…І ми, працівники ЗДО, і ви, батьки, і ваші дітки станемо однією великою родиною, щоб творити велику загальну справу – ростити, плекати майбутнє нашої Батьківщини!
За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.
Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу!

Зібратись разом – це початок, триматись разом – це прогрес, працювати разом – це успіх!

ВИСЛОВЛЮЄМО ЩИРУ ПОДЯКУ УСІМ БАТЬКАМ ТА СПОНСОРАМ
ЗА ПІДТРИМКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ НАШОМУ ЗАКЛАДУ!
МИ ЦІНУЄМО ВАШУ ТУРБОТУ ПРО РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО САДКА
І СПОДІВАЄМОСЬ НА ПОДАЛЬШЕ ПОРОЗУМІННЯ У РОБОТІ ТА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ!

ЗАВДЯКИ ВАШІЙ НЕБАЙДУЖОСТІ, ВАШІЙ АКТИВНОСТІ,
ВАШОМУ РОЗУМІННЮ ВСІХ НАШИХ ЖИТТЄВИХ
ПРОБЛЕМ – МИ ПРАЦЮЄМО!