Звіт керівника за 2022-2023 навчальний рік

22.Сер.2023
Звіт керівника за 2022-2023 навчальний рік

ЗВІТ

завідувача закладу дошкільної освіти №3

м.Житомира

за 2022-2023 навчальний рік

Лопатюк Наталії Володимирівни

 

Закінчився ще один навчальний рік і ми підводимо підсумки роботи колективу дошкільного навчального закладу. Цей рік виявився важким. Несправедлива війна увійшла в життя кожного з нас, кожного українця та завдала багато горя, болю, сліз. Але життя продовжується.

На виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.01 р., п.3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних навчальних закладів», Положення про дошкільний навчальний заклад та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у ЗДО №3, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Лопатюк Наталія Володимирівна, завідувач закладу дошкільної освіти № 3  Житомирської міської ради, освіта повна вища, педстаж 37 років, звітую про основні напрямки своєї діяльності у 2022– 2023 навчальному році.

На сьогоднішній день, завдання сучасного управлінця донести до кожного з вас, що сучасний дитячий садок – це не «камера зберігання», де діти харчуються і де за ними доглядають. Дитячий садок – це перша і дуже важлива сходинка в освіті.

Змінюються умови життя і вимоги школи до умінь майбутніх першокласників. Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її можна, на наш погляд, тільки пред’являючи єдині вимоги з боку батьків та вихователів.

Такі заходи як ці публічні слухання, спільні свята і дозвілля допомагають нам стати єдиною командою в нашій нелегкій справі.

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 1.Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

Житомирський дошкільний навчальний заклад №3 розташований за адресою: вул.Слобідська,7.

Заклад дошкільної освіти № 3 розпочав свою роботу у 1965 році. І ось протягом 58 років  заклад дошкільної освіти гостинно відчиняє свої двері для маленьких громадян нашої Батьківщини.   У нашому ЗДО №3 все зроблено так, щоб малятам було затишно, цікаво, весело. ЗДО – це їхній другий дім,  і зусилля усіх працівників нашого закладу направлені на створення комфортних та безпечних умов для забезпечення реалізації прав дитини на розвиток творчих здібностей, реалізацію потенційних можливостей дошкільника.

Групові приміщення закладу мають сучасний інтер’єр.

Розвивальне середовище закладу дошкільної освіти організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим  особливостям.

      Для  занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення :

-Музично-спортивна зала;

-Медичний кабінет;

-Методичний кабінет;

-Прогулянкові майданчики для 3 вікових груп

-Спортивний   майданчик

 За проектною потужністю заклад дошкільної освіти розраховано на 61 місце для дітей від 2-х до 6(7) років. Групи комплектувалися переважно у серпні згідно черги дітей . Розрахований на 3 групи .

 На даний час працює 2 групи:

– група раннього віку 3-го року життя перебуває з групою молодшого дошкільного віку 4-го року життя;

– група старшого дошкільного віку 5-6-го року життя.

Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному навчальному закладі перебувають за наступним режимом роботи груп: 7.00-19.00 год.

Комплектування груп дошкільного закладу дітьми здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновками лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

– Конституції України

– Закону України «Про освіту»

– Закону України «Про дошкільну освіту»

– «Положення про дошкільний навчальний заклад»

– Базового компоненту дошкільної освіти України

– Закону України «Про охорону праці»

– Кодексу цивільного захисту України

– Закону України «Про дорожній рух»

– Закону України «Про відпустки»

– Закону України «Про мови»

– Закону України «Про захист дитинства»

– Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

– Лист МОН від 31.05.2023 р. №4/1798-23 «Про організацію діяльності закладів дошкільної освіти в літній період в умовах воєнного стану »

– Інструктивно – методичний лист «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти та захисту законних парав працівникі» від 04.10.2022р. № 1/11679-22

– Лист МОН від 06.10.2022 1/11743-22 “Про забезпечення якості освітнього процесу  в закладах дошкільної освіти за результатами дослідження ECERS-3

– Лист МОН від 20.06.2023 1/8820-23 “Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів”

– Закон України від 15.03.2022 р. № 2126-ІX “Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану”

– Лист МОН від 15.03.2022 р. № 1/3454-22 “Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році”

– Лист МОН від 17.03.2022 р. № 1/3475-22 “Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей з числа внутрішньо переміщених осіб”

– Лист МОН від 02.04.2022 р. № 1/3845-22 “Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період воєнного стану в Україні”

а також, відповідно до власного Статуту, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, стратегію розвитку та річного плану роботи.

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи, а саме:

1.Продовжити роботу закладу дошкільної освіти по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника з урахуванням вимог режиму воєнного стану та карантинних заходів, запроваджених у зв’язку з гострою респіраторною хворобою COVID – 19.

2.Спрямувати педагогічну діяльність на формування основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку через любов до рідного краю, своїх національних особливостей та культурного спадку свого народу.

3.Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до питання формування основ безпечної поведінки дітей в умовах ведення військових дій.

4.Продовжити роботу по удосконаленню екологічного виховання, використовуючи елементи сталого розвитку, інноваційні технології та мультимедійні системи. 

При визначенні завдань були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, наслідки роботи в минулому навчальному році, реальні можливості колективу.

Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, Освітньою програмою та Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Головною метою роботи закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації   права дитини на здобуття дошкільної  освіти;  цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей  шляхом виховання, навчання, соціалізації; максимальна реалізація здібностей і потенціальних можливостей дошкільників; формування необхідних життєвих навичок, готовності продовжувати освіту, зміцнення здоров’я, забезпечення соціально-психологічної  реабілітації шляхом спеціально організованого освітнього  процесу в комплексі з   проведенням  профілактично – оздоровчої роботи.

2.Склад вихованців :

За проектною потужністю заклад дошкільної освіти розраховано на 61 місце для дітей від 2-х до 6(7) років. Групи комплектувалися переважно у серпні згідно черги дітей . Розрахований на 3 групи .

 На даний час працює 2 групи:

– група раннього віку 3-го року життя перебуває з групою молодшого дошкільного віку 4-го року життя;

– група старшого дошкільного віку 5-6-го року життя.

Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному навчальному закладі перебувають за наступним режимом роботи груп: 7.00-19.00 год.

Комплектування груп дошкільного закладу дітьми здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновками лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.

Відвідування дітьми закладу є показником не тільки стану здоров’я дітей, але, на жаль, і повномасштабною війною РФ проти України  та вимушеною самоізоляцією вихованців під час хвороби членів сім’ї на COVID-19. Причинами тривалих пропусків також є: перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ЗДО, побоювання батьків відвідувати садок під час карантину, евакуація сімей за кордон.

Групи комплектуються за віковими ознаками. Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється згідно черги на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що вона може відвідувати заклад дошкільної освіти, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, ксерокопії свідоцтва про народження дитини, довідки (витягу)  про реєстрацію місця проживання дитини.

З метою забезпечення дошкільною освітою дітей, які не відвідують заклад, проводиться щорічний їх облік, де чітко вказуються форми здобуття дошкільної освіти.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робітників, підприємців, службовців та не працюючих. 

3.Кадрове забезпечення:

Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, які здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини.

Діяльність закладу забезпечує 27 працівників, з них 12 педагогів, 3 з яких перебувають за кордоном.

Педагогічними кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю. Розстановка педагогічних працівників вмотивована і доцільна.

Якісний склад педагогічних працівників:

1.За віковою категорією:

– до 50 років – 8

– до 60 років – 2

– від 70 років – 2

 2.За стажем педагогічної роботи:

до 10 років – 4

до 20 років – 4

більше 20 років – 4

 3.За освітою:

11 – мають вищу освіту

1- середня спеціальна

4.За кваліфікаційним рівнем:

Спеціаліст – 2

ІІ категорія – 4

І категорія – 2

Вища категорія – 3

9 розряд – 1

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників України затвердженого Міністерством освіти і науки України від 09.09.2022  № 805.

З  метою  реалізації  головних  завдань  адміністрацією  дошкільного навчального  закладу,  на  основі  діагностики  самооцінки  педагогів  та  оцінки адміністрації,  був  переглянутий  рівень  професійної  майстерності  педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень  знань,  умінь  та  навичок  у  досягненні  мети.

Протягом  навчального  року згідно перспективного  плану ЖДНЗ №3 проходженню курсової перепідготовки підвищили  свій  професійний  рівень  на  курсах  при  ЖОІППО: Суходольська Г.А. – практичний психолог,  Кустова Л.Ю. – музичний керівник.

В 2022-2023 навчальному році було атестовано 2 педагога. За результатами атестації практичному психологу Суходольській Г.А. було підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та встановлено звання практичний психолог – методист, музкерівник Кустова Л.Ю. підтвердила 9 розряд.

Цього року педагогічний склад нашого закладу оновився, прийшли досвідчені педагоги – Світлична Т.В. та молоді вихователі Кльоц Л.С. та Рудзик К.С.  Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя – початківця і до досвідченого педагога-майстра.

Для вирішення завдань, спрямованих  на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів,  в дошкільному закладі були проведені масові  (педради, семінари, семінари-практикуми, консультації) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

При програмно-методичному забезпеченні освітнього процесу у поточному році дошкільний заклад керувався Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах, що розміщений на сайтах Міністерства освіти  і  науки  України  (www.mon.gov.ua),  Інституту  інноваційних  технологій  ізмісту  освіти  (www.iitzo.gov.ua).  Педагогічні  працівники  протягом 

рокувідстежували  оперативну  інформацію  про  нові  програми,  посібники  та  іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством для застосуваннявосвітнійроботі  з  дітьми,  публікації  у  фахових  періодичних  виданнях  та  на  зазначених вище сайтах.

Особлива  увага  в  ДНЗ  приділяється  самоосвіті  педагогічних  працівників.

Щороку педагоги підвищують педагогічну майстерність, відвідуючи методичні об’єднання освітян міста, інтернет вебінари та конференції, тренінги та навчання.

Систематично педпрацівники опрацьовували методичні новинки, нормативні документи про освіту, державні документи, методичні рекомендації та накази департаменту освіти. Багато уваги приділялось забезпеченню безперервного підвищення фахової майстерності вихователів, використовуючи різні види онлайн освіти. Педагоги нашого закладу активно поповнюють багаж знань з порталів «Всеосвіта», цифрового видавництва MCFR, Едера, освіторія, Рrometheus.

Протягом року з педагогами проводились навчальні тренінги, круглі столи.

4.Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітньої діяльності   у навчальному закладі

Безпосереднє  керівництво  роботою  дошкільного  закладу  здійснюю я- завідувач  Лопатюк Наталія Володимирівна . Як    завідувач  я  координую  роботу  всіх  служб  наказами  різного характеру. Книги  кадрових  наказів  і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу освітньої роботи  визначаються  проблемні  завдання  колективу, формулюються теми нарад при завідувачу.

Для цього в дошкільному закладі було створено такі умови:

-Проводилися     педради, семінари, семінари-практикуми,  роботу  яких  було спрямовано на вирішення питань виховання самостійної та відповідальної особистості дошкільника у особистісно-орієнтованій виховній системі;

-Згідно  з  сучасними  педагогічними  вимогами  та  з   метою  забезпечення гармонійного  та  різнобічного  розвитку  особистості  створені  розвивальні середовища: природне, ігрове, інтелектуальне, предметне, соціальне.

-удосконалення форм та методів освітньої діяльності шляхом активізації використання інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання із застосуванням мультимедійних систем,  лего-конструкторів, сучасної сенсорної дидактики, розвиваючих ігор тощо;

-урізноманітнення інтерактивних форм роботи з підвищення кваліфікації  педагогічних кадрів, створення умов та сприяння заохоченню творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів.

Упродовж 2022-2023 навчального року керівництво роботою закладу дошкільної освіти  (далі ЗДО) здійснювалося завідувачем закладу відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці», «Про цивільну оборону», «Про відпустки», Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад, Базового компоненту дошкільної освіти   та  інших нормативно-правових актів.

Як завідувач, у своїй діяльності я керувалась Статутом закладу дошкільної освіти №3, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача , законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ЗДО. Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

Адміністрація та колектив ЗДО створюють належні умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців.

Тому в ЗДО створені якнайкращі умови для утвердження відкритої та прозорої, демократичної системи управління ЗДО, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності, що базується на принципах корпоративної культури і взаємоповаги, позитивної мотивації.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та Планом роботи на 2022/2023 навчальний рік,  завідувач та педагогічний колектив зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи закладу дошкільної освіти за попередній навчальний рік, а саме:

– формувати ціннісне ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку на засадах оздоровчої спрямованості освітнього процесу та використання сучасних інноваційних оздоровчих технологій;

-продовжувати роботи з підвищення якості дошкільної освіти через застосування мультисенсорного підходу до організації освітнього процесу під час різних видів діяльності вихованців ;

– підвищувати рівень інноваційної компетентності педагогів з метою реалізації завдань інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку шляхом комплексного впровадження інноваційних і проєктних технологій, сучасних підходів у освітній процес, інтерактивних форм роботи;

– забезпечувати всесторонню взаємодію педагогів, дітей та їх батьків у процесі освітньо-виховної діяльності з метою різнобічного розвитку дітей дошкільного віку;

– активно залучати органи самоврядування (батьківські комітети ЗДО, груп) до вирішення освітніх та адміністративно-господарських питань з метою удосконалення діяльності й розвитку ЗДО;

-зміцнювати матеріально-технічну, навчально-дидактичну базу, конструювати сучасний і єдиний розвивальний простір в ЗДО.

Навчальний  рік  у закладі дошкільної освіти  починається  1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня проводиться оздоровлення дітей.

Заклад  здійснює свою  освітню діяльність відповідно до річного плану,  який  складається  на  навчальний  рік  та  період оздоровлення, схвалюється  педагогічною  радою  закладу,  затверджується   керівником.

Освітній    процес   у  закладі дошкільної  освіти здійснюється українською мовою.  

Педагогічний колектив працював над формуванням внутрішньої системи

забезпечення якості освіти ЗДО. Розроблено та затверджено керівником закладу (за попереднім схваленням педагогічної ради) Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Результати самооцінювання аналізуємо та використовуємо виключно з метою подальшого розвитку: визначення позицій зростання, удосконалення освітніх та управлінських процесів, поліпшення якості освіти. Зорієнтуватись в цих питаннях нам допомагає посібник  «Ключові показники якості дошкільної освіти», підготовлений МОН, УІРО, за підтримки UNICEF в Україні. Адже у публікації подано ключові показники, які забезпечують якість освітніх послуг і визначають місце освіти в широкому соціальному контексті. Інформація, що представлена у посібнику, співвідноситься з Міжнародними критеріями якості та Міжнародною методикою оцінювання якості дошкільної освіти (ECERS -3). 

 Восени 2022 року у заклад  надійшов примірник друкованого видання «Шкала оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти».  Педагогічний  колектив  опрацював зміст методики ECERS, щоб побачити сильні та слабкі сторони нашого закладу, а також можливості та ризики в освітньому процесі. Для нас вона слугуватиме орієнтиром для поліпшення якості освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти №3.

У навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, організацію роботи  з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, дотримання вимог режиму в ЗДО. Під час проведення педрад, семінарів-практикумів, проблемних семінарів, використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи, майстер-клас, брей-ринг і т.д. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень та практичної підготовки вихователів відповідно до сучасних наукових досягнень з урахуванням нових підходів до виховання та навчання дошкільників, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Рівень засвоєння вимог  освітньої  програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програми «Українське дошкілля»  рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.

Упродовж року спільно з батьками проводилася активна робота з удосконалення предметно-ігрового розвивального середовища. Хочеться відмітити, що предметно-ігрове середовище стало більш досконалим, змістовно-насиченим й відповідає вимогам часу завдяки єдиному інноваційному підходу у побудові розвивального простору як складової якості дошкільної освіти.

Моніторинг оснащення показав, що його наповнюваність зросла на 15%. Групові осередки набули нового змісту та формату, стали значно безпечнішими, багатофункціональними і готовими для трансформації. З метою дотримання фізичної дистанції, освітніх потреб та інтересів вихованців ігровий простір був організований у вигляді осередків діяльності. Це дало можливість забезпечити основні види діяльності дітей, уникаючи скупчення та надаючи перевагу індивідуальним, індивідуально-груповим формам роботи, інтерактивним формам організації: самостійній роботі, роботі у парах і малих групах. Вихованцям доступні всі функціональні елементи простору , що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності , прояву творчості , креативності .

Всі групи поповнились сучасними бізібордами , різноманітними тактильними ковриками , лепбуками завдяки творчій роботі педагогів у співпраці з батьками.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу працює сучасний сайт нашого закладу , де висвітлюється вся інформація відповідно до Закону України «Про освіту» Стаття 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти». Упродовж навчального року мною висвітлюється інформація про роботу закладу та життя вихованців в ЗДО, цікаві моменти життя нашого садочка в соціальній мережі «Фейсбук», «Телеграм», «Вайбер».

5.Методична робота

Методична робота в дошкільному навчальному закладі будується на основі державних документів про освіту. Робочий навчальний план складено із врахуваннями «Методичних рекомендацій щодо планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах  у 2022/2023 навчальному році», програми «Українське дошкілля», яка забезпечує можливість реалізації інваріативної складової Базового компонента дошкільної освіти, а також роботи з реалізації певної складової варіативної частини Базового компонента дошкільної освіти за парціальними програмами – художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку  «Радість творчості», схваленої листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2012 № Г-106, для роботи гуртка з художньо-естетичного розвитку дітей «Веселі фарби», інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи та планування навчально-виховної роботи в усіх вікових групах програми з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», схваленої листом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2013 № 14.1/12-Г-632, методичних рекомендацій «Планування організації життєдіяльності дітей у дошкільних навчальних закладах».

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти  колектив закладу зосередив увагу на пошук оптимальних форм та методів навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого для нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами. При складанні плану освітньої роботи був зроблений глибокий аналіз, в якому були встановлені, як досягнення і успіхи, так і певні недоліки. При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз роботи за минулий навчальний рік, реальні можливості колективу.

Зміст освітнього процесу в закладі визначався оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти та Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи:

Засідання педагогічної ради

1.Тематично-настановча

«Якісна освіта – запорука самореалізації особистості. Затвердження річного плану, аналізу роботи в літній оздоровчий період».

1.Тематична педрада

«Розвиток екологічної свідомості дошкільників. Формування сталих світоглядів орієнтирів особистості»

1.Тематична педрада

«Виховуємо патріотів». Формування у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу.Тематична педрада

1.Підсумкова педрада

«Компетентний дошкільник на порозі НУШ»

Семінари – практикуми:            

– «Впровадження програми для сталого розвитку в закладі дошкільної освіти»

– «Практична діяльність щодо впровадження патріотичного виховання в освітньо-виховну систему роботи дошкільного закладу»,колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації, педгодини, конкурси, свята та розваги.  

Таким чином, на  педрадах розглядались питання, які були актуальними щодо розв’язання основних завдань закладу дошкільної освіти на поточний начальний рік і форми проведення педрад вибирались так, щоб забезпечити максимальну активність педагогів. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педагогічного процесу, підвищенню ефективності праці педагогів. Слід відмітити що педагоги, які приймали активну участь у підготовці та роботі педагогічних рад ретельно вивчали заплановані питання, готували змістовні  виступи, вносили актуальні пропозиції. Рішення педрад трималось на контролі. Третя педагогічна рада та семінар – практикум з патріотичного виховання були тісно по’язані і вдало доповнили один одного. Під час роботи педагоги презентували творчі наробки з патріотичного виховання, дидактичні ігри, проекти та проведену роботу з дітьми відповідно до плану заходів щодо реалізації Концепції національно – патріотичного виховання на 2022- 2023 н.р.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів відповідно до поставлених завдань на навчальний рік.  Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи мультимедійні презентації, авторські сценарії,  посібники та дидактичний матеріал, що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога. Слід відмітити роботу вихователів старшої групи Шунь Ю.В. та Світличної Т.В. у підготовці до заняття з патріотичного виховання «Наше місто – наш дім, дуже гарно жити в нім», під час якого діти збирали та розповідали цікаві відомості про своє місто. Змістовно та повчально було проведено інтегроване заняття Ващук Т.В. та Кльоц Л.С. «І дорослі, й малюки – полюбляють всі казки» з дітьми ясельної групи, де на основі казки діти проговорили, що таке добро, а що таке зло. Надзвичайно цікаво та пізнавально було проведене заняття Тарасюк Г.С. з дітьми молодшої групи «Природу любимо, про неї дбаємо» під час якого діти відправилися в подорож, щоб допомогти зайчику вилікувати лісових звірів.

Цікаво та весело організовуються музичні та фізкультурні розваги та свята «Свято Покрови та українського козацтва», «Зустріч весни», День захисту дітей тощо.

Семінари-практикуми, що проводились в закладі,  дали змогу підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів, щодо питання патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення; розкрити необхідність посилення патріотичного виховання у ДНЗ; удосконалити знання педагогів, щодо форм та методів  патріотичного виховання дітей дошкільного віку, а також підвищення теоретичного та практичного рівня знань вихователів щодо формування у дітей дошкільного віку гармонійного співіснування з довкіллям, особливостями змісту та технології освіти для сталого розвитку та методикою впровадження ідей сталого розвитку в закладі дошкільної освіти.

Педагоги дитсадка систематично переймають передовий досвід своїх колег, відвідують онлайн семінари та вебінари своїх колег та передових педагогів України. Цього року багато часу і уваги приділялося на вивчення передового досвіду з таких питань:

-Здоров’язберігаючі технології

-Технологія сталого розвитку

-Духовно – моральне тапатріотичне виховання дітей.

Протягом навчального року здійснювалася контрольно-аналітична діяльність освітнього процесу та системи роботи з дітьми. З метою удосконалення компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності освітнього процесу було здійснено комплексне вивчення організації  освітньої роботи в  групі раннього віку.

Варто також зазначити, що на постійному контролі трималися питання вироблення у дітей умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій, формування основ безпечної поведінки на дорогах, проводилися тематичні тижні – «Тиждень безпеки», «Зелений вогник», на які були запрошені інспектори звʼязків з громадськістю Управління патрульної поліції в Житомирській області Гірська Ярослава та Кривенко Тетяна та провідний інспектор Головного управління ДСНС України у Житомирській області, майор служби цивільного захисту Мельник Ярослав Валерійович, з цікавими інтерактивними бесідами.

Ці види контролю  забезпечили  вивчення  діяльності  всіх  педагогів,  всіх груп дітей, і дали  можливість  прослідкувати  системність  в  роботі з малюками, виявити та усунути недоліки. Результати перевірок оголошувалися у вигляді наказів, довідок, звітів і інформацій.

Науково-методичне  зростання  педагогічної  майстерності  вихователів забезпечили такі форми методичної роботи: 

-Система  навчання  елементам   самоаналізу,  самоконтролю,   самокорекції:

– Проведено психолого – педагогічні консиліуми «Адаптація дітей раннього та молодшого віку до умов ДНЗ», 

-З  метою  підвищення  у  педагогів  мотивації  до  отримання  знань,  умінь  і навичок у галузі технічних, програмних засобів й інформації практичним психологом Суходольською Г.А. були розроблені та проведені засідання Школи з навчання роботи з ІКТ. Це  дало  можливість  педагогам  бути  сучасними,  активно  діяти  в інформаційному  середовищі,  використовувати  найновітніші  досягнення техніки в своїй професійній діяльності.

-З  метою  профілактики  емоційного  вигорання  педагогів,  психологічного супроводу  педагогів  практичним  психологом  Суходольською Г.А.  проведено заняття педагогічного всеобучу та тренінги на релаксацію.

У дитячому закладі у тісному зв’язку з методичною службою працює психологічна служба, яку представляє  практичний психолог вищої категорії  Суходольська Г.А. та соціальний педагог Марченко І.О. Метою діяльності психологічної служби було – збільшення ефективності навчально-виховного процесу, своєчасне виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, психологічна просвіта учасників навчально-виховного процесу: педагогічних працівників, дітей, батьків; психологічне забезпечення розвитку дитини в дошкільному закладі, соціальний супровід та адаптація дітей.

Згідно  з  планом  роботи  на 2022 – 2023  навчальний рік, психологічною службою було проведено: діагностику емоційного  стану  дітей  (в  рамках  контролю  за  адаптацією);  психодіагностичне обстеження готовності до школи з метою визначення рівня сформованості різних психічних функцій; групові та індивідуальні психокорекційні  заняття  для  дітей  з  проблемами  в  особистісній  та  пізнавальній сферах;  розроблено  ряд рекомендацій  та  надано  практичну  допомогу  вихователям  у  забезпеченні емоційного  комфорту  дітей  у  групі;  з  метою  підвищення  психологічних  знань щодо  розвитку  і  виховання  дитини  та спонукання  батьків  до  активної  співпраці проводились  такі  форми  роботи  з  батьками:  групові  та  індивідуальні  бесіди  і консультації; виступи на батьківських зборах, проводилася роз’яснювальна робота про збереження психічного здоров’я під час карантину, висвітлювалася інформація в батьківських групах, групі в фейсбуці та на сайті ДНЗ.

Цього року психологічна служба закладу активно працювала на місцевому рівні – провели семінари для практичних психологів та соціальних педагогів міста. Суходольська Г.А.разом з колегами з ДНЗ №10 та ДНЗ №56 розкрили тему «Кінезіологія як універсальний метод в роботі з дітьми та педагогами», а Марченко І.О. разом з колегами з ЦРД №69 та ДНЗ №71 провели методичну об’єднання на тему «Соціально – громадянська компетентність дошкільника, як основа для формування майбутнього патріота своєї Батьківщини».

Протягом року старша медична сестра Бойко О.А. проводила «Школу здорової дитини» для педагогів та  Школу «Професіонал» для помічників вихователів, слідкувала за дотриманням норм та розпоряджень відповідно регламенту роботи закладу в умовах адаптивного карантину.

Кількісний  та  якісний  аналіз  оцінювання  методичних  заходів,  проведених упродовж  навчального  року,  показав,  що  всі  вони  мали  науково-методичний  та пізнавальний  характер,  були  спрямовані  на  усунення  недоліків,  допущених  в питаннях організації навчально-виховного процесу.

Однією  із  ефективних  додаткових  форм  організації  освітнього  процесу  в умовах  дошкільного  навчального  закладу  є  гурткова  робота,  яка  спрямована  на задоволення  потреб  та  інтересів  дітей  до  певного  виду  діяльності,  виявлення  та розвиток  у  них  загальних  та  спеціальних  здібностей.  З  огляду  на  це,  у дошкільному  закладі  протягом  поточного  навчального  року  функціонували  такі гуртки:

№ з/п Назва гуртка Керівник
 

1

«Допитливі природолюби» (екологічний)

(для дітей старшої  групи)

Шунь Юлія Володимирівна
2 «Чарівний папір» (для дітей  молодшої  групи) Кльоц Леся Сергіївна

Керівники гуртків поставили перед собою мету: створювати умови для самореалізації всіх вихованців, розвивати розумові, творчі, креативні здібності дошкільнят, виявляти обдарованих дітей, сприяти формуванню позитивно-стійких взаємодій в співтворчості дітей, педагогів та батьків, над якою успішно працювали протягом року. Всі освітні послуги  безоплатні. Гурткова робота допомагає розкрити  творчий потенціал  кожної  дитини,  стимулювати  креативний  розвиток  дошкільників.

За  результатами  вивчення  освітнього  процесу  формулюються висновки,  складаються  пропозиції.  Вивчення  стану  навчально-виховної діяльності,  результативності  роботи  педагогічного  колективу  здійснюється  за допомогою різних видів контролю, а саме: спостереження за діяльністю педагогів,анкетування  педагогів  та  батьків,  аналізу  відкритих  занять,  аналізу  стану фізичного та психічного здоров’я  дітей.

З  метою  зміцнення  та  збереження  фізичного,  психічного  і  духовного  здоров’я вихованців,  формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової  активності  колектив  дошкільного  закладу  проводить  відповідну  роботу  з питань  пошуку  оптимальних  шляхів  фізичного  розвитку  та  медичного обслуговування  дошкільнят.  Весь  фізкультурно-оздоровчий  режим  у  ДНЗ спрямований  на  збереження   і  зміцнення  здоров’я  дошкільників,  своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей,  забезпечення  належного  рівня  фізичної  підготовленості  й  фізичної культури  взагалі,  ознайомлення  з  будовою  та  основними  функціями  свого  тіла, виховання  стійкого  інтересу  до  рухової  активності,  вироблення  звички  до здорового  способу  життя. 

В дошкільному навчальному закладі створені оптимальні умови для повноцінного фізичного та психічного розвитку дітей, забезпечення їх здоров`я, емоційного благополуччя, а також приділяється велика увага фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми. У кожній віковій групі проводиться значна робота з фізичного розвитку малюків, що є  першою сходинкою до зміцнення дитячого організму, підвищення його опірності захворюванням. На заняттях у спортивній залі інструктор з фізкультури Марченко І.О. використовує різні ігри та ігрові вправи з помірним та  тонізуючим психофізичним навантаженням.

За фізичним розвитком вихованців ведеться систематичний медико-педагогічний контроль. Педагог володіє знаннями методики проведення занять з фізичної культури  та новими підходами організації дитячої діяльності. На заняттях завжди присутній сюрпризний момент, мотивація до дитячих дій. Перед кожним заняттям створює відповідне предметно-ігрове середовище, витримує структуру заняття. Ірина Олександрівна велику увагу приділяє питанню безпеки життєдіяльності під час занять з фізичної культури і проведення спортивно-масових заходів. У своїй роботі інструктор з фізкультури використовує нестандартне обладнання: султанчики, чарівні гантельки, сніжки та бурульки, морквинки, берізки, кущики та ін.  Педагог проводить як традиційні, так і нетрадиційні види фізкультурних занять.

Для активізації рухової активності у повсякденній роботі, залученні малят до здорового способу життя проводились фізкультурні свята, розваги та Дні здоров’я. Фізкультурні розваги проводяться 1 раз на місяць в другу половину дня . Діти люблять спортивні свята й розваги, на яких отримують заряд бадьорості та енергії, беручи участь у спільних змаганнях та естафетах.

Вихователі  дотримуються режиму дня, урізноманітнюють види дитячої діяльності, правильно чергують їх за психоемоційними, інтелектуальними навантаженнями. Діяльність колективу груп спрямовується на проведення таких заходів, які сприяють активізації всіх психологічних сил організму дитини, забезпечення їхньої працездатності: фізичної, психічної, емоційної. З цією метою проводиться комплекс санітарно-гігієнічних заходів: провітрювання приміщень групових кімнат, вологе прибирання їх , підбір столів зросту дитини, що сприяє правильному формуванню постави, нормальному положенню внутрішніх органів, їх правильному функціонуванню.    

Ранкова гімнастика проводиться згідно графіка. Під час її проведення вихователі використовують різні атрибути, вправи виконуються з різних вихідних положень, що викликає у дітей позитивні емоції, почуття зацікавленості. З  метою  створення  позитивної  емоційної  атмосфери  у дошкільному закладі протягом навчального року педагогами груп проводиться   ранкова  гімнастика  під  веселу  музику.  Вихователі додатково  використовують  нетрадиційні, альтернативні технології і методики, спрямовані на зміцнення та відновлення здоров’я дітей:  авторська  методика  з  фізичного  виховання  М.Єфименка  «Театр  фізичного розвитку»;    дотиковий  масаж  А.Уманської «Мудри» – гімнастика для пальців. З дітьми старшого дошкільного віку проводять бесіди про здоровий спосіб життя, основи  гігієни,  профілактику  захворювань,  попередження  травматизму,  безпеку життєдіяльності.

Протягом дня забезпечується рухова активність дітей. Під час занять вихователі проводять фізкультхвилинки, які здебільшого пов’язані з темою заняття, відповідають віковим особливостям дітей. На прогулянку вихователі виносять м’ячі, кеглі, заохочуючи дітей до рухової активності, спільної з вихователем, а також самостійної. Традиційною формою фізвиховання, обов’язковою в освітньому  процесі, є гімнастика після сну. Найпопулярнішим із видів загартування у дошкільному закладі на даному етапі є ходьба по «доріжках здоров’я» (різноманітних  масажних килимках, каштанах, керамзиту і т.п.), різні види масажу, повітряні ванни.

Вихователі здійснюють диференційований підхід до фізичного виховання дітей, проводять індивідуальну роботу з дітьми, враховують їх інтереси, можливості, стан фізичного і психічного здоров’я. Вони детально  ознайомлені з особливостями розвитку кожної дитини через листки здоров’я зокрема. Вправніших, здібніших залучають на заняттях до показів основних рухів. Доводиться зважати на те, що в дошкільному закладі є хворобливі діти, а також діти, які приходять після хвороби. Звичайно, важко це все прослідкувати, але вихователі ведуть облік дітей після хвороби і намагаються обмежувати таких діток в деяких рухах, наприклад, стрибках, бігу і т.д. залежно від діагнозу. В цьому питанні дуже важлива співпраця з медичним працівником.       

Вихователями всіх вікових груп особливого значення надається самостійно-руховій активності дітей як формі активізації рухового режиму. Щодня у всіх вікових групах на неї відводиться час у  вільні від занять години ранкового прийому, прогулянок та надвечір’я. Для забезпечення рухового режиму створені відповідні умови: в групових кімнатах обладнано спортивні куточки, де знаходиться спортивний інвентар: м’ячі, мішечки з  піском, обручі, палиці, скакалки, прапорці, атрибути до рухливих ігор, тощо.

Збереженню і зміцненню здоров’я дітей сприяв раціонально організований режим дня та адаптивні графіки прогулянок, що особливо важливо для дітей дошкільного віку. Організація режиму дня мала здоров’язберігаючу спрямованість: І половина дня – навчальна, ІІ половина дня –  відпочинок, розвиток творчих здібностей, прищеплення трудових навичок. Режим дня був розроблений таким чином, що більшу частину дня діти перебувають на вулиці, незалежно від погодніх умов.

Гігієнічні процедури в усіх вікових групах проводилися щоденно.

Значну роль у формуванні здорового способу життя відіграли додаткові форми роботи з профілактики інфекційних захворювань та подолання Соvid-19, які розробила вихователь – методист  Суходольська Г.А. для кожної вікової групи.

 Медико – профілактична робота здійснюється відповідно до затвердженого плану.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо – профілактична робота з корекційно – педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Питання захворюваності, відвідування  дітей систематично розглядалися на виробничих нарадах, нарадах при завідувачі, де аналізувалися показники захворювання  та відвідування, розроблялися заходи щодо їх покращення.

6. Забезпечення наступності між ДНЗ та школою

Педагогічний колектив дошкільного  закладу  проводить  відповідну  роботу  із забезпечення  наступності  дошкільної  та  початкової  ланок.

Протягом року вихователі старшої групи Світлична Т.В. та Шунь Ю.В. проводили консультування та анкетування батьків старшої групи «Обираємо школу», «Як краще підготувати дитину до шкільного навчання», організовували виставку малюнків «Школа майбутнього!». Практичний психолог та соціальний педагог проводили з дітьми старшої групи цикл занять «Я йду до школи» та «До школи залюбки». Нажаль, в зв’язку з введенням військового стану, не вдалося провести всю заплановану роботу з вчителями, не відбулося екскурсії в школу, круглого столу з вчителями початківцями.

Забезпечення наступності із школою проводилось у відповідності до річного  плану роботи. План передбачає роботу дошкільного закладу по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі (бесіди, екскурсії розваги, акції);  методичну роботу (консультації для педагогів ЗДО, роботу з батьками дітей старшого дошкільного віку та першокласників). Кінцевою метою роботи педагогічного колективу закладу дошкільної освіти  є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати мети, правильно будувати своє життя. Особливо велику увагу вихователі старшої групи приділяють якісній підготовці дітей до школи, бо наші випускники – це наше обличчя успіху.

          Для батьків були розміщені матеріали  на тему:

-« Соціально – мотиваційна готовність майбутнього школяра»

-«ЗДО і Нова українська школа: як прокласти місток»

-«Готовність дитини до НУШ, важливі аспекти».

Також підготовлені матеріали на тему  «Скоро в школу» з рубриками:

-Що таке «готовність до школи»?

-Особиста готовність до школи

-Інтелектуальна готовність дитини до школи

-Вольова готовність дитини до школи

-Режим майбутнього школяра

-Як відповідати на дитячі запитання

-Які ви батьки?

-Поради батькам

З метою забезпечення конституційних прав дітей п’ятирічного віку на здобуття дошкільної освіти та надання їм стартових можливостей напередодні вступу до школи, надання батькам психолого-педагогічної допомоги з питань розвитку, навчання і виховання дітей, що виховуються в умовах сім’ї, працював консультативний пункт для батьків «Сім’я».

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

7.Інформаційні та комунікаційні технології

в системі роботи ДНЗ

З метою автоматизації управлінської діяльності в ДНЗ, підтримки єдиної системи збору інформації, обробки та зберігання інформації, приведення до єдиних зразків, форм звітних документів, керуючись вимогами Закону України «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», в дошкільному закладі активно використовувались ІКТ в адміністративній діяльності та  виховному процесі. Для вихователів ДНЗ працює школа ІКТ, на якій розглядалися питання створення презентацій, дидактичних ігор та робота з сервісами Google. Педагоги активно залучалися до міні майстер – класів, безкоштовних вебінарів по ІКТ – напряму, самоосвіти через опанування навичками користування та адаптування матеріалів до використання у власній роботі фахових інтернет ресурсів типу: електронного додатку журналу «Джміль» http://jmil.com.ua/ejmil, матеріалів всеукраїнських конкурсів освітнього порталу «Педагогічна преса» http://nz.pedpresa.com.ua/competitions/, корисних додатків порталу освітян України «Педрада» https://www.pedrada.com.ua/, «Всеосвіта»  https://vseosvita.ua, цифрове видавництво MCFR  https://mcfr.ua/ тощо. Протягом року вихователі всіх вікових груп активно використовують проектор, інтерактивну дошку та ноутбук.

В старшій групі розміщена інтерактивна дошка, яку вихователі використовують на заняттях для демонстрації наочного матеріалу, проведення фізкультхвилинок, інтерактивних ігор, є доступ до мережі інтернет. Педагоги зацікавлені інноваційними методами і прийомами, проте не всі педагоги на достатньому рівні володіють ІКТ, виникають складності з недостатньою кількістю комп’ютерної техніки та непристосованістю приміщень для дотримання санітарно-гігієнічних норм при організації роботи дітей з комп’ютерною технікою, що потребує переосмислення.

У наступному 2023 – 2024 навчальному році для підвищення ефективності освітнього процесу та покращення кваліфікаційного рівня педагогів  слід продовжувати розробляти заходи навчально-методичної роботи, спрямовані на зростання комп’ютерної грамотності працівників, формування ІКТ-компетенцій, використання їх в роботі з дітьми.

8.Система роботи щодо соціального захисту дитини

ЗДО №3 загального розвитку є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені в основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенція ООН про права дитини;

-Закон України «Про охорону дитинства»;

-Сімейний кодекс.

Для ведення цієї роботи в закладі працює соціальний педагог – Марченко І.О.

Вона постійно оновлює  банк  даних дітей пільгових категорій, складає соціальний паспорт груп.

Щорічно на нараді при завідувачу звітує про наявність у ЗДО дітей різних пільгових категорій та про роботу , проведену з дітьми зазначених категорій.

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 року, №1/9-811 « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ЗДО розроблені такі заходи:

-Надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;

-Формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

-Створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

У 2022-2023 навчальному році в закладі виховуються 13 діток пільгових категорій ( 2 дітей ВПО, 5 дітей , батьки яких є учасниками АТО,6 дітей  з багатодітний родин).

У ЗДО створено соціальний паспорт родин пільгових категорій.

Адміністрацією закладу своєчасно оформляються та подаються до управління освіти і науки клопотання та необхідні документи для отримання такими родинами пільги – безоплатного харчування.

Надається методична і консультативна допомога сім’ям, забезпечується процес включення батьків у роботу з виховання, навчання та адаптації дитини.

9.Робота з батьками

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім’єю.

Аналізуючи стан роботи взаємодії з родинами вихованців,  можна помітити, що педагоги будують взаємодію з батьками цілеспрямовано і планово, на основі диференційованого та індивідуального підходів. Вони розуміють, що батьки – не просто помічники педагогів, а рівноправні учасники пізнавального, мовленнєвого, фізичного, емоційно-ціннісного, соціально-морального та креативного розвитку дітей. А щоб така взаємодія була ефективною, педагоги багато уваги приділяють збагаченню виховного потенціалу родини, педагогічної культури батьків. При цьому кожна зі сторін є одночасно і об’єктом, і суб’єктом збагачення педагогічного досвіду. Взаємодія педагогів з батьками грунтується на доброзичливості, такті, повазі, довірі, відвертості та оптимізмі.

      Основними напрямами роботи з родинами в нашому дошкільному закладі є:

-підвищення рівня психолого-педагогічних знань батьків;

-залучення батьків до активної участі в освітньому процесі дошкільного закладу;

-створення єдиного освітнього простору в дошкільному закладі та вдома.

          Реалізуючи ці напрями роботи, педагогічний колектив розв’язує такі завдання:

-налагоджує партнерські стосунки з родинами;

-узгоджує виховні педагогічні ідеї педагогів і батьків;

-корегує роботу відповідно до спільних і специфічних для сім’ї та дошкільного закладу функцій;

-стимулює інтерес батьків до змін у дошкільній освіті;

-систематично інформує батьків про нетрадиційні та інноваційні підходи педагогів до розвитку дітей;

-узгоджує розклад життя і діяльності дітей у сім’ї та дошкільному закладі;

-роз’яснює батькам необхідність формування життєво компетентної особистості та зміщення акцентів з інтелектуальної підготовки дитини до школи на розвиток базових якостей особистості, які визначають дошкільну зрілість;

-інформує батьків щодо показників сформованості базових якостей особистості вихованців;

-домагається створення єдиного сприятливого для розвитку дітей життєвого простору в сім’ї та дошкільному закладі.

В практиці роботи дошкільного закладу є і фронтальні, й індивідуальні, і групові форми роботи з батьками.

Педагогічний колектив спільно з батьками багато працює над оновленням та збагаченням предметно-ігрового розвивального середовища, яке  стимулює розвиток дітей, задовольняє потреби та інтереси вихованців, відповідає їх віковим та індивідуальним особливостям.     Щоб досягти єдності в поглядах на розвиток дітей, педагоги ознайомлюють батьків зі змістом та формами освітньої діяльності в дошкільному закладі. Для цього в батьківських групах та на сайті розміщено інформацію про проблеми дошкільної освіти, що найбільше цікавлять батьків, концептуальні підходи програми до розвитку дошкільників тощо.

Нині різні форми роботи з батьками стали значно цікавішими та яскравішими завдяки використанню мультимедійних презентацій.

Варто відзначити такі значущі форми співпраці, де батьки є активними учасниками, союзниками і партнерами педагогів. Це, насамперед, організація різноманітних виставок, конкурсів, акцій, флешмобів.

Організація таких виставок та конкурсів допомагають залучити до цікавої спільної діяльності батьків і дітей, сприяють створенню в родинах доброзичливих і довірчих стосунків. 

На сьогоднішній день не втратили своєї актуальності і батьківські куточки. Куточки охайно оформлені. В них розміщений орієнтовний режим дня та розклад занять.

У всіх вікових групах для роботи з батьками є папки-пересувки різноманітної тематики. Для роботи з батьками в групах матеріал систематизований. 

Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість більшості батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти.

Інші види контролю  використовувалися, як правило, з метою надання вчасної методичної допомоги педагогам та перевірки виконання рекомендацій завідувача, рішення попередніх педагогічних рад, визначення напрямків подальшої роботи.

Просвітницька робота з родинами допомогла нам налагодити партнерську взаємодію. Ми надаємо їй великого значення, бо розуміємо: повноцінний розвиток дитини залежить від кількості і якості батьківської любові і любов ця має бути правильно спрямована.

З  метою  підвищення  рівня  психолого  –  педагогічної  культури  батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, а також заохочення батьків до участі в освітньому процесі, адміністрація та педагогічний колектив дошкільного закладу у 2022  –  2023  н. р. приділяли велику увагу:

-Формуванню  тісного  взаємозв’язку  дошкільного  закладу  із  сім’єю, вивченню  особливостей  спілкування  у  сім’ях  з  метою  здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;

-Проведенню  тематичних  консультацій,  бесід,  батьківських  зборів  у  всіх вікових групах;

-Особистісній  діагностиці  дітей  та  батьків  з  метою  вивчення  дитячо – батьківських  відносин  з  подальшою  консультативно – корекційною роботою;

-Роботі батьківського клубу «Школа молодих батьків»

-Роботі батьківського клубу «Університет для батьків»

-Роботі клубу «Школа батьківства».

З  метою  максимального  охоплення  дітей  п’ятирічного  віку  дошкільною освітою ДНЗ пропонує:

-групи короткотривалого перебування, прогулянкові групи;

-тренінгові заняття з практичним психологом;

-консультації зі спеціалістами дошкільного закладу;

-участь дітей у гуртковій роботі;

-залучення до участі у святах та розвагах;

-залучення  батьків  до  участі  в  роботі  клубу  «Університет для батьків»  та  «Школи батьківства»

-забезпечення соціально-педагогічного патронату.

Педагогічний колектив намагається залучати батьків не лише до співпраці із закладом, а також займати активну позицію у житті міста, тому батьки беруть участь у міських виставках та святах, благодійних, волонтерських та екологічних акціях.

Аналізуючи роботу з батьками і плануючи роботу на наступний рік педагогічний колектив ставить собі наступні завдання:

-Продовжити залучення батьків до проектної діяльності;

-поширення педагогами  психолого-педагогічних знань серед батьків;

-удосконалити та модернізувати розвивальне середовище.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», міської програми розвитку дошкільної освіти, на виконання наказів департаменту освіти Житомирської міської ради «Про організацію  обліку дітей дошкільного віку», з метою залучення до дошкільної освіти більшої кількості дітей, надання ранньої  допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку соціальний педагог систематично здійснює соціально – педагогічний патронат.

Здійснюючи роботу з дітьми, які не охоплені дошкільною освітою:

Видано наказ «Про організацію роботи з дітьми, які не охоплені дошкільною освітою», в якому призначено соціального педагога Марченко І.О. відповідальною особою за здійснення роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний навчальний заклад, соціально-педагогічний патронат.

-проведено облік дітей віком від 3-6(7) років

-організовано роботу консультпункту для роботи з батьками, які вирішили виховувати дітей самостійно.

-складений графік роботи (1-ий вівторок кожного місяця, 13.00-15.00) консультпункту, який затверджений керівником закладу.

-складений та затверджений план роботи консультпункту на рік.

-з метою оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками , діти яких не відвідують дошкільні навчальні заклади, заплановано проведення днів відкритих дверей, запрошення таких батьків з дітьми на свята та розваги, які проводяться в закладі.

Питання  гармонійної взаємодії із сім’єю залишається актуальним і потребує подальшого розвитку. Саме тому, ЗДО буде продовжувати роботу з питань модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом і сім’єю.

Ми спостерігаємо, що в наше життя входить нове покоління батьків, які розуміють значення здорового способу життя, якісної освіти та виховання, які прагнуть забезпечити його для своїх дітей, батьки, які хочуть бути активними учасниками життєдіяльності дошкільного закладу. Тому керівництво закладу працює    в тісній партнерській взаємодії з батьками вихованців, що є умовою забезпечення якості  дошкільної освіти закладу.

Адміністрацією та педпрацівниками ЗДО, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Протягом року були організовані  різні активні форми співпраці з батьками.

На засіданнях батьківського комітету розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садочку, розвиток матеріально-технічної бази, покращення розвивально-ігрового середовища та методично-дидактичного наповнення.

Налагоджено інформаційно-просвітницький простір для батьків (онлайн спілкування в закритих групах).

Крім цього батьки мали можливість брати участь у майстер-класах, тренінгах, виставках сезонної тематики, загальних заходах, благодійних акціях. Залучались також батьки до активної участі у проведенні різноманітних дитячих свят та розваг; флешмобів; трудових десантів . Один із основних принципів нашої роботи з батьками є: діалогічність спілкування, партнерство та відкритість, що дає можливість підвищити рівень поваги батьків до професії педагога-вихователя.

Заклад дошкільної освіти підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

батьківські збори;

індивідуальні консультації;

клуб молодих батьків;

конкурси та виставки спільних дитячо – батьківських робіт:

-«Город на підвіконні»

-Великодня писанка

-Кращий куточок для батьків

-«Осіння казка»

-«Зимові фантазії”,

-«Моя іграшка на ялинку» (іграшки з різних матеріалів)

-«Права дитини»

Значна увага методичної служби приділялась популяризації діяльності закладу. З метою формування позитивного іміджу дошкільного закладу протягом 2022-2023 н.р було продовжено роботу:

-на сайті ДНЗ, який систематично поповнюється і є дієвим просвітницьким засобом серед батьків та колег.

-висвітлюється інформація на сторінці ДНЗ в соціальній мережі «Фейсбук».

-активно проводиться робота з батьками через Вайбер групи та сервіси Google.

-педагоги разом з дітьми проводять протягом року заходи щодо реалізації Концепції національно – патріотичного виховання на 2022 – 2023 роки.

-проводиться місячник благоустрою території.

-вже третій рік педагоги батьки та діти приймають активну участь у акції до Міжнародного дня осіб з інвалідністю «Навчи своє серце любити», під час якої організовують збір канцелярського приладдя для школи – інтернату №9.

-в рамках Всесвітнього дня тварин вихователі всіх груп проводять «Урок доброти», який проводить портал osvitoria, під час якого обговорюють з дітьми гуманне ставлення до тварин. 

-систематично проводяться консультації, батьківські збори, батьківський всеобуч.

-збагачення МТБ закладу, створення безпечних, комфортних, сучасних умов для здійснення  освітнього  процесу.

-участь у місцевих, обласних та всеукраїнських акціях. («Український сувенір», «Друге життя старим речам», «Марафон добрих справ», «Смілива гривня», «Ми за мир на всій Землі», «Підтримай героя – подаруй оберіг», «Подарунок воїну», «Різдвяний гостинчик для дітей з Харківщини», «Ми всі діти України», «Речі для поранених захисників», «Зігрій теплом захисника» термобілизна для воїнів 95-ої окремої десантно-штурмової бригади м. Житомира )

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця дошкільних навчальних закладів з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин. Допомога закладу дошкільної освіти батькам вихованців з актуальних для родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надається всіма педагогічними та медичними працівниками: керівником закладу, методистом, психологом, вихователями різних вікових груп, медичними сестрами, іншими спеціалістами закладу у формі групових та індивідуальних, телефонних консультацій, на сайті закладу,  тощо. Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2022-2023 навчального року, мали відображення у роботі з батьками, відповідно до річного плану та організаційно педагогічної роботи.

10.Забезпечення організації харчування

та медичного обслуговування дітей та педагогічних працівників

Належний рівень організації харчування є також дуже важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі.

Організація раціонального збалансованого і якісного харчування є одним з актуальних питань у роботі закладу та регламентується рядом законодавчих документів, зокрема: ст. 25 Закону України «Про освіту», ст.22 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.5 Закону України «Про охорону дитинства», ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України №873 від 26.06.2007 року), спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України № 620/563 від 15.08.2006 року «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», спільного наказу Міністерства освіти і науки України та міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

З метою якісної організації харчування на початок навчального року видані згідно з циклограмою управлінської діяльності завідувача необхідні накази. У наказах про організацію харчування  визначені обов’язки з організації харчування для всіх категорій працівників,  вказано загальні вимоги до організації харчування в дошкільному навчальному закладі (режим харчування, графік видачі їжі, основні вимоги до ведення відповідної документації та оформлення звітів). Усі працівники ознайомлені під особистий підпис з наказами.

Протягом навчального року вивчення стану організації харчування здійснювалось за такими питаннями:

– контроль за організацією харчування;

– виконання натуральних та грошових норм;

– антропометричні вимірювання дітей;

-аналіз фізичного розвитку дітей;

-аналіз захворюваності дітей.

В обов’язковому порядку щомісячно здійснюється моніторинг виконання натуральних норм харчування.

В закладі організоване трьохразове харчування вихованців, яке здійснюється за оновленим меню.

В закладі організовано харчування працівників ( 1 та 3-тє блюдо) за попередньою оплатою.

У дошкільному навчальному закладі ведеться роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування у сім’ї дітей різного віку, про користь гарячого харчування дітей, режим харчування та його повноцінність, про дотримання принципів наступності, єдності вимог у ДНЗ та в родині; суворо заборонено прийняття до закладів неякісних продуктів харчування, продуктів, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, консерванти та ті, які  не включені в перелік норм харчування дітей. Питання раціонального харчування дітей внесені до тематики батьківських зборів, консультацій та висвітлюються в інформаційних куточках. В закладі діє  автоматизована система обліку продуктів, кошторисів та якості харчування (СУПІК), впроваджується НАССР.  Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці  санітарних  вимог  щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової  їжі. Заклад  в належній кількості забезпечений  миючими та дезінфікуючими засобами, у закладі проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральні прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів.

З боку завідувача та медичного працівника здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримувалися  технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Грошові норми харчування виконувались.

Медичне обслуговування в дошкільному навчальному закладі №3 здійснюється згідно Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 року №826 «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», спільного наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 року №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах», інших нормативно-правових документів та забезпечується старшою медичною сестрою Бойко О.А. Вся медична робота у закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту».

Медичне  обслуговування  в  дошкільному  закладі  передбачає  надання  дітям допомоги  у  збереженні  здоров’я   та  профілактиці  захворювань,  у  системі здійснюється  огляд  дітей  лікарями  –  спеціалістами,  про  що  свідчать  записи  у дитячих  справах.

Медичний кабінет частково оснащений необхідним обладнанням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги.

Старша медична сестра Бойко О.А. щодня приймає і оглядає дітей, які відвідують дошкільний заклад, проводить антропометрію; надає долікарську допомогу у разі гострого захворювання або травми, здійснює забір матеріалу для лабораторних досліджень; проводить ізоляцію дітей, які захворіли, а також спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційними хворими; організовує поточну дезінфекцію, вчасно оглядає дітей щодо виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри. Контролює (згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ України порядку) та направляє дітей дошкільного навчального закладу  на профілактичні щеплення, які  проводять в дитячій поліклініці .

З боку медичного працівника проводиться контроль за проведенням ранкової гімнастики, фізкультурних занять,  загартовуючих процедур. На заняттях з фізичної культури медична сестра виводить фізіологічну криву пульсу, визначає моторну щільність заняття. З працівниками закладу опрацьовано регламент роботи закладу дошкільної освіти в умовах адаптивного карантину.

В дошкільному навчальному закладі для реалізації завдань фізичного виховання створені умови для розвитку дітей та здоров’язбережувальне середовище. До послуг дітей пристосований музичний  зал, спортивний майданчик, необхідні посібники, інвентар, атрибути. В кожній групі обладнаний осередок фізкультурно-оздоровлювальної активності, в якому знаходяться м’ячі, палиці, обручі та інше приладдя.

Рухову активність у повсякденному житті забезпечують рухливі ігри, фізичні вправи на прогулянках, походи за межі дошкільного закладу, самостійна рухова діяльність. Щомісяця педагоги організовують дні здоров’я, фізкультурні розваги один раз на місяць у другу половину дня.

Зміцненню здоров’я дітей  також сприяє використання педагогами різних форм роботи: ранкова гімнастика, щоденні фізкультурні заняття, гімнастика пробудження після сну, рухливі ігри, фізкультхвилинки під час занять фізкультпаузи між заняттями статичного характеру, раз на тиждень-пішохідний перехід.

За результатами постійного моніторингу стану здоров’я дітей у групах спостерігається позитивна динаміка росту і вагових показників, відзначається стійка нормалізація показників функціонального стану організму. Встановлено, що показники фізичної підготовленості дітей у порівнянні з початком року зросли, у дітей більшості груп високий та середній рівень підготовленості.   В результаті впровадження інноваційних підходів до занять з фізичної культури, спеціальних  профілактичних заходів, нетрадиційних  методів оздоровлення відмічається значне покращення стану здоров’я у дітей, стимулюється діяльність внутрішніх органів, формується правильна постава, зміцнюються м’язи спини, плечового поясу, стопи.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Варто відзначити, що сестра медична старша здійснює строгий контроль за дотриманням усіма учасниками освітнього процесу протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). З батьками проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції на веб-сайті ЗДО, Viber-групах, завдяки іншим соціальним мережам, мобільним додаткам.

Влітку відповідно до розпорядчих листів в зв’язку із карантином проводяться оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

Протягом 2022-2023 н.р.  старшою медичною сестрою Бойко О.А. проводилася профілактична робота з батьками та працівниками: бесіди по профілактиці захворювань, випускалися санбюлетні, контролювалося проходження медичних оглядів працівниками та дітьми, здійснювався контроль за прийомом дітей у дитячий заклад, хворі діти не допускалися до закладу, проводилися антропометричні виміри дітей. Посилився контроль медичної сестри за  санітарним станом закладу, технологією приготування страв, їх  різноманітністю.

11.Управлінська діяльність завідувача ЗДО

Безпосереднє керівництво ЗДО №3 протягом 22 років здійснює завідувач Лопатюк Наталія Володимирівна , педагог вищої категорії. 

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у  закладі дошкільної освіти прийнято такі форми діяльності структур колегіального управління:

1.Батьківський комітет ЗДО та батьківські комітети груп

2.Профспілковий комітет

3.Педагогічна рада

4.Комісія для впровадження системи НАССР

5.Комісія по впровадженню внутрішньої системи забезпечення якості освіти

6.Загальні збори батьків та членів трудового колективу

7.Комісія з охорони праці

8.Пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача ЗДО поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

1.Комплектація штатів відповідно до затвердженого   штатного розпису ;

2.Організація заходів з підтримки реалізації проектів у      навчально-виховному процесі;

3.Складання бюджетного запиту на 2023-2024 рік;

4.Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей  5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні ;

5.Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу  закладу дошкільної освіті, і тому у ЗДО є власний веб-сайт . Інформація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ЗДО, залучення батьків до життя їх дітей у закладі;

6.Організація роботи зі зверненнями громадян  є важливою складовою управління закладом. 

Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. 

На особистому прийомі в завідувача було 15 осіб.  Головними питаннями, порушеними під час бесід,  є працевлаштування та оформлення дитини до  закладу дошкільної освіти.

7.Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась   через  батьківський комітет ЗДО та  батьківські збори.

12.Соціальна активність закладу дошкільної освіти

Працівники закладу дошкільної освіти займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з   дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного  рівня.

         Упродовж  2022-2023 навчального року педагогічний колектив  брав участь у :

-В Дні Єдності і заспівали гімн України (22.02.2023 року).

-Акція до Міжнародного дня осіб з інвалідністю «Навчи своє серце добру» (грудень 2023 року)

-Провели ІІІ «Всеукраїнське заняття доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин» (листопад 2022 року)

-Всеукраїнська виставка «Український сувенір»

-Виставка «Сучасна освіта Житомирщини – 2023».

Працівники закладу проявили чітку громадянську позицію під час війни: брали активну участь у волонтерській діяльності, а саме плели маскувальні сітки, готували їжу для військових, допомагали матеріально.

13.Охорона життя і здоров’я.

Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Головним пріоритетом в роботі адміністрації закладу є охорона життя і здоров’я працівників та дітей, повна відповідальність за створення належних безпечних і здорових умов праці, навчання і виховання.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводиться відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 року № 565, інших законодавчих документів із зазначеного питання. Особливо важливий напрямок, який має стати ключовим завданням, є реалізація права дитини на свободу та вільний розвиток, адже ідеться про організацію розвивального середовища, в якому діти знаходять собі справу до душі.

В нашому дошкільному закладі створені необхідні умови для догляду, виховання, навчання, розвитку і оздоровлення дітей ясельного та дошкільного віку. Відповідає нормам техніка безпеки, пожежна безпека, санітарно – гігієнічний режим. Будівля, споруди, устаткування відповідають нормативним актам про охорону праці. Постійно здійснюється моніторинг технічного стану приміщень закладу, споруд, технологічного обладнання та устаткування на пральні, харчоблоці, в тепловому пункті.

Для кожної категорії працівників оновлено посадові інструкції, інструкції по охороні праці.  Систематично з працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки, їх навчання і перевірка знань з цих питань. У закладі дотримується встановлений протипожежний режим.

Матеріально – технічне забезпечення в основному відповідає реалізації завдань освітньої програми.

У закладі створені належні умови для повноцінного розвитку і комфортного перебування дітей. Групові приміщення, музичний зал, методичний, медичний, кабінет психолога та соціального педагога  обладнані відповідно до вимог.

Заклад укомплектований меблями, посудом, білизною, господарським інвентарем. Стан приміщень, обладнання закладу відповідає санітарним нормам, правилам протипожежної безпеки.

Оформлення групових приміщень, кабінетів, залу є педагогічно доцільним , відповідає естетичним та педагогічним вимогам.

У дошкільному закладі створені умови для ігрової діяльності як у приміщенні, так і на свіжому повітрі. У кожній з трьох груп є загальне ігрове середовище, до складу якого входять ігрові центри:

-шафи для іграшок – сенсорних, технічних, образних, іграшок-тварин, музичних;

-килим для будівельно-конструктивних ігор;

-куточки для  ігор – драматизацій  та інсценівок;

-столики для настільно-друкованих ігор;

-атрибути для сюжетно-рольових ігор.

Належну  увагу  адміністрація  закладу  приділяє  виконанню  Закону  України «Про  охорону  праці».  Ознайомлення  працівників  дошкільного  закладу  з директивними  документами  щодо  охорони  праці  носять  системний  характер.

Адміністрацією,  педагогічним  колективом  проводиться  певна  робота  щодо створення  безпечних  умов  життєдіяльності  та  профілактики  травматизму учасників  навчально-виховного  процесу,  планується  робота  зі  створення безпечних  умов  праці,  розроблені  заходи  щодо  попередження  дитячого травматизму. Протягом 2022-2023 навчального року робота в дошкільному закладі з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності.

Значна увага приділялась і роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та формуванню здорового способу життя.

Протягом 2022-2023 н.р. в ЖДНЗ №3 не зафіксовано  випадків дитячого травматизму.

Відповідно до наказу департаменту освіти з метою поліпшення якості організаційної практичної і навчально-виховної роботи з питань охорони життя, здоров’я та норм поведінки під час надзвичайних ситуацій в ДНЗ №3 щороку проводиться Тиждень безпеки життєдіяльності дитини.

В основі проведення заходів «Тижня безпеки дитини» педколектив ДНЗ надає перевагу ігровим моментам, які викликають у дітей інтерес, спортивний азарт і дозволяють краще засвоїти і закріпити отримані знання, набуті практичні навички.

Формування у дитини дошкільного віку свідомої безпечної поведінки в довкіллі базується на позитивних прикладах у поведінці дорослих. Тому вихователі приділяли увагу і роботі з батьками.

Провели різноманітні бесіди та консультації. Цікаво пройшли конкурси на кращий сімейний малюнок з питань безпеки життєдіяльності «Безпека на кожен день». 

Протягом ТБД вихователі в своїй роботі використовували різні види діяльності та форми організації навчально-виховної роботи: бесіди, дидактичні ігри, розгляд картин, читання художньої літератури, перегляд відео та презентацій. Вихователі старшої та молодшої групи провели відкриті показові заняття. В кінці Тижня  були проведені колективні об’єктові тренування.

Варто відмітити, що протягом року педагоги покращували умови в тимчасовому укритті, яке є необхідною умовою функціонування закладу в період військового стану.

З урахуванням специфіки  місця розташування  закладу –  поблизу діючих об’єктів підвищеної небезпеки – котельня, тепломережі, автодороги, належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, протипожежної безпеки.

З метою забезпечення безпечного перебування учасників освітнього процесу в закладі, адміністрацією закладу розроблено Заходи організації діяльності ЗДО  у воєнний час, інструкції з охорони  праці та безпеки життєдіяльності працівників та дітей, а саме:

-«Інструкція з охорони праці для персоналу ЗДО № 3 в умовах воєнного стану»;

-«Інструкція з безпеки життєдіяльності для персоналу ЗДО № 3 у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві» ;

-«Інструкція з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти в ЗДО № 3 в умовах воєнного стану» ;

-Відпрацьовано алгоритм дії персоналу ЗДО у разі виникнення надзвичайної ситуації;

-Проведені об’єктові тренування та заняття які спрямовані на відпрацювання навичок евакуації та вивчення ризиків пов’язаних з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами та правилами поводження з ними, також облаштовано тимчасове сховище розміром 35 кв.м, яка розрахована на 35 осіб.

У дошкільному закладі створено умови для безпечного проведення освітньо – виховного процесу для роботи всіх категорій працівників.

Фінансово-матеріальне забезпечення  ДНЗ відбувалось за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків фізичних осіб – батьків. Було покращено матеріально – технічну базу.

Проведене гігієнічне фарбування приміщень ДНЗ: харчоблок, пральня, сходи, майданчики, підвальне приміщення, теплопункт,   вапнування овочесховища.

Стан приміщень ДНЗ відповідає санітарним нормам, має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія, що прилягає до них, утримується в чистоті відповідно до санітарних норм. Гігієнічний режим прибирання постійно і систематично контролюється медичною сестрою. Робочі місця відповідають санітарно – гігієнічним нормам, вимогам безпеки і охорони праці.

Всі категорії обслуговуючого персоналу забезпечені спецодягом.

ДНЗ забезпечено необхідним обладнанням: меблями, м'яким інвентарем. Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного забезпечення залишається питання оснащення освітньої діяльності  сучасним устаткуванням.

14.Робота зі зміцнення матеріально технічної бази ЗДО

Про вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу

ЗДО  є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису, сформованим міською радою. Фінансові асигнування на 2023 рік заплановано лише на захищені статті і лише частково на утримання дошкільного закладу.

Для успішної реалізації поставлених завдань педагогічний колектив спільно з батьками активно працював над створенням та зміцненням уже існуючої матеріальної бази закладу:  в кожній групі створені розвивальні центри, достатня кількість іграшок та ігрового матеріалу, придбано сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми, в порівнянні з минулим навчальним роком на 8 % поповнились новими матеріалами куточки фізичного виховання, зони дослідницької діяльності малят, новим змістом наповнились інформаційні куточки для батьків, естетично оформлені всі групові кімнати та вікна у групових кімнатах, кабінетах, музичній  залі, коридорах.

Заклад  освіти забезпечений достатньою кількістю посуду, постільною білизною, рушниками, предметами гігієни, миючими засобами, що дає можливість дотримуватись вимог Санітарного регламенту для дошкільних  навчальних закладів, правильно доглядати  за дітьми та виконувати санітарні правила утримання приміщення закладу, харчоблоку, пральні, господарського двору.

Важливим аспектом функціонування дошкільного закладу є стан приміщення, території, групових кімнат. Територія закладу має огорожу. Кожна група має окремий ізольований майданчик із зеленими насадженнями, тіньовий навіс. На території розміщено фізкультурний майданчик, функціонують земельні ділянки, квітники. Озеленення постійно оновлюється на протязі всього року – проводиться  підчистка кущів, старих дерев і висадження нових. Для групових майданчиків завезено пісок, а для посипання пішохідних доріжок завезено суміш піску та солі. 

Завдяки спільній праці співробітників та батьків виконані роботи по облаштуванню укриття. В групах, приміщеннях, коридорах проведені поточні ремонти.

Робота по зміцненню матеріально-технічної бази проводилася на достатньому рівні, а саме:

– підготовлене укриття для тимчасового перебування під час повітряної тривоги;

– поведена перезарядка вогнегасників;

– поточні ремонти вікових груп та харчоблоку;

– фарбування обладнання на території ДНЗ;

– підготовка системи опалення до зимового періоду;

– ремонт обладнання в туалетних кімнатах;

– обслуговування комп’ютерної та оргтехніки;

– обслуговування газонокосарки.

Придбано:

– канцтовари;

– господарські товари.

Протягом звітного періоду на фінансування ЗДО було виділено бюджетні кошти з них:

2210
Призначення платежу Сума по документу
Господарські товари та господарський інвентар (сапи, лопати,граблі,віники,мітла) 5570
Канц.тов(папiр,гумка,клей,скоби,ручки,файли,олiвцi,реєстри,папки,карти пам’ятi) 17360
миючі чистячі засоби (серветки,папiр туал.,мило,рукавички гум,пакети для смiття,пральн. порошок,бiлизна,миюч.гелi,гумки,швабри,скребки) 39247,02
коп’ютери, оргтехніка, комплектуючі до комп’ютерів та оргтехніки, фарба для принтера (аукуст.системи (муз. Цент 1 шт. муз. колонки комп’ютерні 2 комплекта). накопичувач SSD,клавiатура, манiпулятор,картридж) 9728,2
2240
Сума по документу Призначення платежу
880,00  посл. у сферi iнфор.(тех. пiдтримка сайту)
2260,00  послуг у сферi iнформатизацiї(хостинг та доменне iм’я)
1000,00  експл.посл.пов’язанi з утрим.буд.(перевiрка стану лiчильника теплової енергiї)
1530,00  посл.з обсл.орг.тех.(запр.та вiднов. катр.)
800,00  посл. з тех. обслуговування утановок з доочистки води
245,99  посл. зв’язку
1000,00 посл.пов’язанi з утрим.буд.(перевiрка стану лiчильника теплової енергiї)
880,00  посл. у сферi iнфор.(тех. пiдтримка сайту)
702,40 посл. пов’язанi з утрим. буд. (дератизацiя та дезинфекцiя)
3000,00  посл. з тех. обслуг. установок з доочистки води
432,00 послуг у сферi iнформатизацiї (використ. засобiв iнформ. СКАУ)
139,00 посл. зв’язку
880,00  посл. у сферi iнфор.(тех. пiдтримка сайту)
1000,00 експл.посл.пов’язанi з утрим.буд.(перевiрка стану лiчильника теплової енергiї)
4976,00  медогляд працiвникiв згiдно наказу №280
600,00 дератизацiя та дезинфекцiя
673,32 посл.п.278визнач. показникiв мiкроклiм
195,13 посл.п.301Висн.лiк.за резул.лаб.-iнс.вим
962,96 посл.п.35,36,38,12 в сферi охор.здоров’я
383,63 над.посл.п98,п111розр.калор.страв.як. терм.обр.
100,32 над.посл.п 52виявл.яєць,лич.гельмiн.цист у грун
55,75  над.посл.п 301висн.лiк.за резул.лаб.-iн.вим,досл
601,63 над.посл.п285визн.рiвня освiт,ярк.та блиск.пов
583,74 над.пос.п103визн.нiтр.iоном.мет.в харч прод.
36528,19  заходи з усун. аварiї в бюдж.устан.(поточ.авар.ремон. пiдлоги)
139,00 посл. зв’язку
1500,00 посл. з  тех. обслуг. технiки(бак акум.водонагрiвальний)
880,00  посл. у сферi iнфор.(тех. пiдтримка сайту)
500,00 Оплата посл.адмiн.(обслуговування) програм. забезп ПК “КУРС”
800,00  посл. з тех. обслуговування утановок з доочистки води
600,00 дератизацiя та дезинфекцiя
10450,00  послуги з адмiн. (обслуговування програм. забезпечення  СУПiК: САДОЧОК)
1700,00  посл.адмiн.(обслуговування) програм. забезп M.E.Doc
139,00 посл. зв’язку
390,00 посл. у сферi iнформатизацiї (КП “Варта”)
139,00 посл. зв’язку
880,00  посл. у сферi iнфор.(тех. пiдтримка сайту)
600,00 дератизацiя та дезинфекцiя
192,19  посл.з пiдгот. до опалюв. сезону(випроб.дiелектр. руков.)
1649,04 тех.обсл.високоточного обладнання (вагiв та гирь)
6819,72  тех.обсл.високоточ. обладн.(повiр.маном.та терм теп.пунк.)
600,00 дератизацiя та дезинфекцiя
880,00  посл. у сферi iнфор.(тех. пiдтримка сайту)
142,50 посл. зв’язку
6220,00  послуги тех. обслуговування обладнання(тех. обслуговування теплового лiчильника)
2210 ДЕПУТАТСЬКІ КОШТИ
Інтеракт,дошка   інфрач.82 Yesvision 17400
Багатофун пристрій  Epson Eco Tanr 9200
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-35 C4TR(NX.A6LEU.00D                                                                                                                                                                                            11890
Пральна машина CANDY 18490
Морозильна камера   HEINNER HFF-V102F                                                                                                                                                                                                      8020

 

Проектор Epson EB-530          35000

Придбано та встановлено жалюзі на вікна  в кабінет соціального педагога та музичного керівника. Проведено ремонт підлоги та заміна лінолеуму в молодшій та старшій групах, в кабінеті практичного психолога.

Також отримані групові та індивідуальні дитячі набори від дитячого фонду ООН – ЮНІСЕФ на суму 8900 грн., що в свою чергу вплинуло на покращення навчально-методичної бази ЗДО .

Всі кошти витрачались за цільовим призначення.

В ЗДО протягом 2022 – 2023 навчального року виховувались  діти пільгових категорій які отримали  соціальну підтримку та допомогу – 15  осіб. Серед них: діти учасників АТО – 5,  діти з багатодітних сімей – 6, діти ЧАЕС -2 , діти із числа ВПО – 2. З них отримали соціальну підтримку та допомогу – 13 чол. Отже безкоштовне харчування отримували– 13 чол.

Все, що придбано і подаровано батьками, ставиться на облік протягом місяця.

Про витрату коштів, які надходили від батьків на утримання ЗДО, надавалась повна інформація щомісячно та оприлюднюваласьу Вайбер групах..

Проведено лабораторні дослідження води, піску, готових страв .

За результатами досліджень встановлено, що всі відібрані зразки підтвердили безпеку продуктів харчування, готових страв, води і піску.

Хочу висловити подяку колективу ЗДО за сумлінну добросовісну працю, за підтримку та розуміння. Колектив працює та  хоче працювати і надалі згідно свого кредо «Роби велике, поки воно ще мале, тому що, все велике починається з малого» ( Сенека).

В планах на майбутнє:

– продовжувати надавати якісну дошкільну освіту дітям, використовуючи новітні технології;

– ремонт овочесховища;

– придбання павільйонів;

– заміна асфальтного покриття;

– поповнення методичного кабінету, ігрових та спортивних осередків.

– створення позитивного іміджу закладу дошкільної освіти.

 Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами, з батьками. Вважаю, що батьки є основними замовниками та координаторами роботи дитячого садка. І керівник та працівники підзвітні, насамперед, саме їм. 

Я, як  керівник закладу,  висловлюю особливу вдячність за активну співпрацю й партнерську взаємодію у справі розвитку ЗДО, забезпечення якісної освітньої діяльності, зміцнення та збереження матеріально-технічної бази усім учасникам освітнього процесу, батьківським комітетам ЗДО і груп.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та  на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. 
 Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що заклад дошкільної освіти є другою домівкою для дошкільнят і ми прагнемо створити умови , де діти завжди зможуть отримувати любов і піклування, фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, надбати досвіт та знання, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Педагогічний колектив та колектив батьків – це єдиний спільний організм, об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю.
Хочу подякувати батьківському комітету та усім батькам за увагу, розуміння проблем дитячого садка, нагадати, що тричі на тиждень –  по понеділкам, вівторкам, п’ятницям я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо.

Велика подяка батькам, які допомагали у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створювали затишок та комфорт для дітей. Завдяки нашій співпраці значно зріс імідж закладу, про що свідчать запити та інтереси батьків.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого закладу. Цьому сприяє власний сайт, інформація якого розрахована, в першу чергу, на батьків, як здобувачів дошкільної освіти, а також на колег зі всієї України. Цікаві рубрики, статті, фотогалереї, новини – все це сприяє відкритості ЗДО, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Педагогічний колектив та колектив батьків – це єдиний спільний організм, об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю.

Я, як завідувач  закладу дошкільної освіти, взяла собі за правило, що разом  з працівниками  зробимо  все можливе , щоб малята відчували себе  затишно в садочку, могли пізнавати світ й росли здоровими. Цього вимагають від нас  Закон України ” Про дошкільну освіту”, батьки і сьогодення.

«Ми не прагнемо  стати кращими за інших, ми намагаємося стати завтра кращими за нас сьогоднішніх»

Ми ще багато можемо розповісти Вам про себе… Ви спитаєте: «Невже у Вас все так добре? Невже немає ніяких проблем?»  І ми Вам відповімо:  «Авжеж  є, як і в кожній родині. Але ми  їх розв’язуємо, долаємо заради досягнення найвищої мети  – розвитку творчої особистості дитини, вихованню гідного громадянина України».

Хочете переконатися в цьому?

Приходьте до нас, приводьте своїх діточок… І ми, працівники ЗДО, і ви, батьки, і ваші дітки станемо однією  великою  родиною, щоб творити велику загальну справу  – ростити, плекати майбутнє нашої Батьківщини! 

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу!

  

Зібратись разом  – це початок, триматись разом –  це прогрес, працювати разом –  це успіх!

ВИСЛОВЛЮЄМО ЩИРУ ПОДЯКУ УСІМ БАТЬКАМ ТА СПОНСОРАМ

ЗА ПІДТРИМКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ НАШОМУ ЗАКЛАДУ!

МИ ЦІНУЄМО ВАШУ ТУРБОТУ ПРО РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО САДКА

І СПОДІВАЄМОСЬ НА ПОДАЛЬШЕ ПОРОЗУМІННЯ У РОБОТІ ТА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ!

ЗАВДЯКИ ВАШІЙ НЕБАЙДУЖОСТІ, ВАШІЙ АКТИВНОСТІ,

ВАШОМУ РОЗУМІННЮ ВСІХ НАШИХ ЖИТТЄВИХ

ПРОБЛЕМ – МИ ПРАЦЮЄМО!