Освітня програма на 2022/2023 навчальний рік

09.Сер.2022
Освітня програма на 2022/2023 навчальний рік
СХВАЛЕНО

Педагогічною радою ЖДНЗ №3

Протокол №1 від 30.08.2022 року   

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач ЖДНЗ №3

Наталія ЛОПАТЮК

Освітня програма

Житомирського  закладу дошкільної освіти (ясла-садка) №3

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади

на 2022/2023 навчальний рік

   

    Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

    Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2022/2023 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Регламенту  роботи закладу дошкільної освіти в умовах адаптивного карантину (затверджено рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 26.05.2020р. №581), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів МОН України «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період» (від 22.06.2022 р. № 1/6894-22),  «Про організацію фізкультурно – оздоровчої роботи під час літніх канікул» (від 01.06.2022 року №1/5895-22), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), наказ департаменту освіти від 14.06.2022 року №115 «Про виконання наказу МОН України від 06.06.2022 року №527 «Про деякі питання національно – патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання тaким, що втратив чинність наказу МОН від 16.06.2015 №641» у закладах освіти Житомирської  міської територіальної громади», «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9–249), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2022/2023 навчальному році» ( від 03.08.2021 № 1/9-404), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в ЗДО» (від 25.06.2020 № 1/9-348), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно – правових документів в сфері освіти.

   Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3  загального розвитку здійснює освітньо – виховний процес у 2022/2023 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

– гуманітарним

– фізкультурно-оздоровчим.

    Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

    У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.30 до 19.00. Режим роботи чергової групи – 7.00 – 19.00 год.

    Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення наступних завдань:

 1. Продовжити роботу закладу дошкільної освіти по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника з урахуванням вимог режиму воєнного стану та карантинних заходів, запроваджених у зв’язку з гострою респіраторною хворобою COVID – 19.
 2. Спрямувати педагогічну діяльність на формування основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку через любов до рідного краю, своїх національних особливостей та культурного спадку свого народу.
 3. Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до питання формування основ безпечної поведінки дітей в умовах ведення військових дій.
 4. Продовжити роботу по удосконаленню екологічного виховання, використовуючи елементи сталого розвитку, інноваційні технології та мультимедійні системи.

    У закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 3  функціонує 3 групи:

 ясельна група(від 2 до 3 років),

молодша група (від 3 до 4 років),

старша група (від 5 до 6(7) років).

      Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: соціально-педагогічного патронату.

    У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

    Зміст інваріантної складової забезпечується через оновлену Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І.

    Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі та орієнтування на розвиток ключових компетентностей дитини і здобуття якісної дошкільної освіти.

    Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

    Структура програми – визначення освітніх напрямів відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожний освітній напрям програми завершується показниками компетентності.

     Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Заклад працює за БАЗОВИМ КОМПОНЕНТОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОН України №33 від 12.01.2021 “Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)”

    Форми організації освітнього процесу

Становлення компетентностей дитини дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

     – у ясельній групі – не більше 10 хвилин;

     – у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

     – у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2022/2023 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);
 • групові (10-12 дітей);
 • індивідуально-групові (4-6 дітей);
 • індивідуальні (1-4 дитини).

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 •  заняття із засвоєння дітьми нових знань;
 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
 • контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття: 

 • інтегровані;
 • комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо – продуктивної та діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ДНЗ №3 планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно – тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно – тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного – двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури та ін. ) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

   Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
 • спостереження;
 •  пошуково-дослідницька діяльність;
 • екскурсії;
 • театралізована діяльність;
 • трудова діяльність;
 • тощо.

     Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у ЗДО проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. На базі ДНЗ працюють безкоштовні гуртки за інтересами:

 «Казкова мозаїка» (театральний) (для дітей молодшої групи) – 1 заняття на тиждень;

«Допитливі природолюби» (екологічний) (для дітей старшої  групи)-1 заняття на тиждень.

За бажанням батьків у закладі організовується додаткова платна послуга вивчення англійської мови та хореографії. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї, ДНЗ №3 організовано роботу консультативного центру.

    Основні форми діяльності консультативного центру:

 • організація лекторіїв, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють.

Консультативний центр здійснює консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, із питань:

 • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • вікових, психофізіологічних  особливості дітей;
 • психологічної готовності до навчання у школі;
 • профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • організації ігрової діяльності;
 • організації харчування дітей вдома;
 • створення  умов для за загартування і оздоровлення;
 • соціального захисту дітей із різних  категорій сімей.

Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми (віком від 3 до 5 років) проводиться підгрупами та індивідуально за річним планом роботи.

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів консультативного центру: вихователів, практичного психолога, медичного працівника.

Також з метою поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей раннього та дошкільного віку, доступності здобуття дошкільної освіти педагогічний колектив здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких за станом здоров’я та інших причин не відвідують ДНЗ, але проживають на його території обслуговування.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2022/2023 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України.

Проект робочого навчального плану

Житомирського закладу дошкільної  освіти (ясла-садок) № 3

на 2022/2023 навчальний рік

                                                                                     

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Інваріантна складова

Програми Автор Ким, коли затверджені
Комплексні
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І

Возна Л.М.

Максименко О.Л. та ін.

Рішенням експертної комісії з дошкільної педагогіки та психології (листом ІМЗО від 06.12.2021 року №22.1/12-Г-751)
Парціальні освітні програми
«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку Єфименко М.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО

від 11.06.2014 №14.1/12-Г-869)

«Україна – моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку Каплуновська О.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016  

№2.1/12-Г-85)

Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку Парціальна програма для закладів дошкільної освіти Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 12.02.2019 №141/12-Г-255
«Про себе треба  знати, про себе треба дбати» з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку Лохвицька Л.В. Лист ПТЗО від 04.12 2018р №22.1/12-Г-1049)

   

  Розподіл  занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3

на 2022/2023 навчальний рік

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами
Ясельна  (від 2 до 3 років) Молодша (від 3 до 4 років) Старша

(від 5 до 6 років)

Ознайомлення із соціумом 1 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 4 4 5
Сенсорний розвиток 2
Логіко-математичний розвиток 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 15
5
Максимальна кількість занять на тиждень 10 11 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,4 2,7 8,3

Примітки:

Художня література. 1 заняття на тиждень проводиться:

у І молодших групах інтегрується у заняття, освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,

у II молодших групах вводиться, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,

у середніх та старших групах, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої  лінії  «Художньо-продуктивна діяльність».

Зміст освітньої програми передбачає:

-формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

-виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

-утвердження емоційно – ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

-розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, музичний керівник, соціальний педагог, практичний психолог та медична сестра.

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність: 

– методика сенсорного виховання за М.Монтессорі;

– інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ);

– «Застосування психолого-педагогічного проектування  в освітньому процесі ДНЗ»;

–  театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей М.М.Єфіменко;

– інтеграція освітнього процесу за Н.Гавриш;

– Мнемотехніка;

– педагогічна ідея С.Русової щодо виховання дитини на народних традиціях рідного народу;

– пісочна терапія.

 

    Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми напрямами Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

Для здійснення моніторингу якості освітнього процесу в ДНЗ №3 використовуються  методичні рекомендації «Моніторинг якості дошкільної освіти» ( КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 2013 р.).

Інструментарієм здійснення моніторингу є: карти спостереження та кваліметричні моделі (регіональні моніторингові дослідження та кваліметрична модель Єльникової Г.В. (лист МОНУ від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

ДНЗ №3 здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.