Моніторинг освітнього процесу в ЗДО у 2021 – 2022 навчальному році

20.Лип.2022
Моніторинг освітнього процесу в ЗДО у 2021 – 2022 навчальному році

   Моніторинг рівня засвоєння вимог програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми «Українське дошкілля» зроблено висновок щодо загальної компетентності дошкільників, про те, що протягом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігається найбільш високі результати, що відображаються у значному збільшенні кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності, що свідчить про ефективність освітньо-виховного процесу в групах.

                  Результати моніторингу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

Освітній напрям

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина у природному довкіллі

Дитина у світі культури

Гра дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Висновки

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

3

22

4

21

8

1

17

11

18

10

1

1

28

3

25

1

10

18

1

5

5

119

 

76

3

 


В результаті проведення моніторингу на початку року ми бачимо, що в старшій групі переважає достатній рівень знань дітей. Високий рівень мають діти за освітнім напрямом «Гра дитини» (28 чол) та «Особистість дитини». Найнижчий показник за напрямом «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (25 чол) та «Мовлення дитини» (18 чол)
Середній рівень засвоєння по групі: 72,5%

               Результати моніторингу рівня розвитку дітей середнього дошкільного віку

Освітній напрям

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина у природному довкіллі

Дитина у світі культури

Гра дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Висновки

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

1

4

18

2

3

20

2

2

8

14

1

2

15

7

1

2

14

9

1

8

14

1

3

5

14

3

11

57

96

10

       В результаті проведення моніторингу ми бачимо, що в середній  групі переважає середній рівень засвоєння знань у дітей. Високий рівень мають діти за освітнім напрямом «Дитина у світі культури» та «Гра дитини». Найнижчий  показник за освітнім напрямом «Мовлення дитини».

Середній рівень засвоєння по групі: 62%

Підводячи підсумок можна сказати, що переважна більшість дітей мають належний рівень розвитку, є достатньо соціалізованими.

     Головною метою роботи колективу закладу дошкільної освіти є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.